Foto: Arkivfoto

Opplever dårlig dekning og talekvalitet

Dårlig dekning og talekvalitet i nødnettet gjør at flere leger i vakt velger å kommunisere over mobilnettet, ifølge ny rapport fra Helsedirektoratet. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å undersøke resultater av innføringen av nødnett i helsetjenesten i de 11 AMK-områdene som er operative.

Via spørreundersøkelser sendt ut til brukerne kommer det frem i en ny rapport at de fleste mener at samhandlingen internt i helsetjenesten er bedret med bruk av nødnett, men at det er store regionale forskjeller. 63,6 prosent av respondentene i Helse Nord svarer «helt enig» på dette spørsmålet, mens bare 45 prosent svarer det samme i Helse Vest.

De som har svart på spørreundersøkelsen er personell i bilambulanse, luftambulanse, båtambulanse, operatører ved AMK-sentraler, operatør ved legevaktsentraler, leder ved legevaktsentral, lege i vakt i kommunen, personell i akuttmottak og leder i akuttmottak.

Bruker mobil
Legene i vakt rapporterer at de i hovedsakelig bruker nødnett i forbindelse med utalarmering ved rød respons og at det fungerer godt. Når det gjelder kommunikasjonen og konferering mellom leger i vakt og annet helsepersonell skjer det imidlertid på mobil.

Dette forklares blant annet med at legene opplever dårlig talekvalitet og dårlig dekning på nødnettet, og at det derfor er enklere å kommunisere via mobilnettet.

Legene i vakt er ikke alene om å melde tilbake om dårlig talekvalitet. Alle de andre målgruppene kommenterer også at talekvaliteten er dårlig, spesielt en-til-en-samtaler og at de opplever at dette er en av årsakene til at disse samtalene skjer via mobil, heter det i rapporten.

Bedre pasientsikkerheten 
Den store forskjellen i bruk av nødnett i de ulike målgruppene kan tyde på et behov for både opplæring og mer trening i praktisk bruk, heter det i rapporten.

Det trekkes frem at større satsing på kontinuerlig opplæring og trening og forbedring av talekvaliteten i nødnettet, vil kunne redusere bruk av mobiltelefon i situasjoner hvor det forutsettes at kommunikasjonen skjer i det lukkede og avlyttingssikrede nødnettet. Dette er også viktig for å bedre pasientsikkerheten.

Det er også legevaktlegene, spesialistkompetanse i somatisk sykehus og psykisk helse-tjeneste som oppleves å være minst tilgjengelige i nødnettet. AMK og ambulansepersonell oppleves å alltid være tilgjengelig.

En stor andel, 88,9 prosent, opplever en forbedring når det gjelder samvirke med de andre nødetatene. Brukerne vurderer at nødnett har gitt god måloppnåelse når det gjelder informasjons- og pasientsikkerhet, mellom 80 og 90 prosent er «helt enig» eller «delvis enig» at nødnett har gitt en forbedring.

Powered by Labrador CMS