Fornøyde brukere av e-resept

Pasienter og andre brukere er i hovedsak fornøyd med e-resept. En ny rapport konkluderer med at pilotprosjektet i to kommuner i stor grad danner grunnlag for utbredelse på nasjonalt nivå.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


I forrige uke kom rapporten som har evaluert pilotprosjekter på e-resept i Os og Larvik kommune. Rapporten er utført av PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Hovedkonklusjonen er: “Basert på sluttbrukernes (pasientene/kundene i apotek) og brukernes (legekontor, apotek, Legemiddelverket og HELFO) erfaringer fra piloteringen av e-resept, er oppsummeringen at reseptkjeden har fungert godt og kan danne grunnlag for en nasjonal utbredelse.”
Mer effektivt på legekontorene
I sammendraget i rapporten heter det at sluttbrukerne – pasientene – er meget positive til bruk av elektroniske resepter. I all hovedsak oppleves pilotprosjektet som vellykket også for brukerne, som her er legekontor, apotek, Legemiddelverket og HELFO.
Legene opplever effektivisering, spesielt rent administrativt fordi pasienten ikke trenger å møte opp hos legen for å hente en resept som er fornyet ut uten konsultasjon. Også apotekene melder om økt effektivisering.

– men ressurskrevende
Erfaringen fra pilotprosjektene viser at e-resept er driftsstabel, men noen ikke-planlagte hendelser er beskrevet i rapporten. Det har vært ressurskrevende klargjøring av det enkelte legekontor for oppstart, med manuelle rutiner for installasjon, konvertering og klargjøring.
Må avklares
Videre har brukerne etterlyst planer for ny funksjonalitet i e-resept, blant annet virkestoff-forskriving, forsendelsesanmodning og multidose. Og rekvirentene har påpekt ønske om endringer i elektronisk pasient journal-systemenes (EPJ) funksjonalitet knyttet til samtykkehåndtering i samhandling med reseptformidler.
Rapporten påpeker enkelte forhold som bør avklares eller verifiseres før en nasjonal utbredelse starter, fremholdes det i sammendraget. Blant annet er pilotprosjektet basert på EPJ-systemene som benyttes på omkring bare ett av tre legekontorer. Et annet moment er at brukerne har påpekt mangler ved funksjonalitet.
 

Powered by Labrador CMS