Folk vil ha helsekontakt på nett

Folk flest ønsker flere selvbetjente løsninger og mer kontakt med helse- og omsorgstjenesten på internett.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse om brukernes tilfredshet med ulike offentlige tjenester, ifølge Helsedirektoratet.

Sjekket folks tilfredshet
Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) har i to faser sett på folks tilfredshet med mange og svært ulike offentlige tjenester.
I undersøkelsens første fase ble 30.000 innbyggere invitert til å delta i undersøkelsen, hvorav 42 prosent svarte. I den neste fasen gikk man videre med noen utvalgte av disse for å stille spørsmål innen ulike tjenesteområder.

Mest tilfreds i småkommuner
DIFI peker på en tendens hvor tilfredsheten med hjemmesykepleie og sykehjem er større i små enn i store kommuner. Det blir viktig å finne ut hva dette skyldes. Det er ønskelig at befolkningen er omtrent like tilfreds med tjenestetilbudet uavhengig av hvor de bor.
– Det er naturlig å spørre om rammebetingelsene for å drive omsorgstjenester er forskjellig i store og små kommuner. Kanskje kan det også være ulike forventninger til omsorgstjenestene. Samtidig vet vi at tilfredshet ikke alltid er sammenfallende med kvaliteten i tjenestene. Det er gledelig at både fastlegeordningen og sykehusene ser ut til å ha like stor tilfredshet blant befolkningen i store og små kommuner, sier direktoratets assisterende direktør Bjørn Guldvog.
Nyttig for kvalitetsutvikling
Helsedirektoratet ønsker å se nærmere på materialet fra denne undersøkelsen og studere resultatene fra de enkelte tjenesteområdene, da dette kan gi nyttig kunnskap for å utvikle kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene. (kab)

Hovedtendenser

Dette er hovedtendensene fra undersøkelsen:

  • Folk er mer tilfreds med pleie- og omsorgstjenester i små enn i store kommuner.
  • Brukerne får ofte ikke nok hjemmesykepleie og praktisk bistand.
  • Folk ønsker mer mulighet til nettbasert kontakt og tjenester med helse- og omsorgstjenesten.
  • Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester ønsker større mulighet til å delta i samfunns- og kulturliv.
  • Folk er mindre tilfreds med ventetiden for plass på sykehjem.
  • Folk er jevnt over tilfreds med sykehusene, men synes det er vanskelig å framføre en klage.
  • Folk er i stor grad tilfreds med helsestasjonstjenesten og fastlegeordningen.
Powered by Labrador CMS