HØYESTE NIVÅ: For at et kvalitetsregister skal bli vurdert til høyeste nivå, må registeret blant annet ha en dekningsgrad på minst 80 prosent. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:
HØYESTE NIVÅ: For at et kvalitetsregister skal bli vurdert til høyeste nivå, må registeret blant annet ha en dekningsgrad på minst 80 prosent. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:

Bare ett kvalitetsregister får toppkarakter

En ekspertgruppe har evaluert årsrapportene for 2015 for 51 nasjonale kvalitetsregistre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Blant i alt 54 nasjonale kvalitetsregistre, har ekspertgruppen evaluert 51 av dem ut fra vurdering av kvalitet og funksjon .

Norsk hjerneslagregisteret er det første registeret som oppfyller alle kriterier i stadium 4, som er høyeste nivå.

FORBEDRING: UiT-professor Vinjar Fønnebø har ledet ekspertgruppen og mener det har vært en positiv utvikling for kvalitetsregistrene fra år til år. Foto: NAFKAM
FORBEDRING: UiT-professor Vinjar Fønnebø har ledet ekspertgruppen og mener det har vært en positiv utvikling for kvalitetsregistrene fra år til år. Foto: NAFKAM

For seks andre registre gjenstår bare ett kriterium før de kvalifiserer til nivå 4.

Stadie-inndeling
Kvalitetsregistrene vurderes i henhold til et etablert stadie-inndelingssystem, hvor hvert register får en skår ut fra fastsatte kriterier for stadium 1 til 4.

Med blant annet økende dekningsgrad og innrapportering av pasientrapporterte data øker stadium-rangeringen.

Se kriterier for stadie-inndeling her.

Generell forbedring
UiT-professor Vinjar Fønnebø har ledet gruppen som har gjennomgått årsrapportene.

– Det er jo bare ett register som får toppkarakter, er det godt nok?

– Nivå 4 betyr at registret har oppnådd den kvaliteten på et register som vi forventer. Men det betyr ikke at de andre er dårlige. Det er et uttalt mål for helseforetakene som registeransvarlige at alle kvalitetsregistrene skal oppnå stadium 4. Ekspertgruppens oppgave er begrenset til å gjøre en grundig og etterprøvbar vurdering av registrene, sier Vinjar Fønnebø til Dagens Medisin.

Flere gikk ned enn opp
Fra 2014 til 2015 var det tre registre som fikk en bedre nivå-rangering, mens fem fikk en dårligere.

– Endringen for de fem som ble vurdert å oppfylle et lavere nivå skyldes to forhold: Endring av kriterier for nivåtilhørighet og klarere presisering av kriterier. Disse registrene fremstår ikke som kvalitetsmessig dårligere enn i fjor, sier Fønnebø.

– Dere har sett på årsrapportene for 2015. Hva kan vi forvente for 2016?

– Med den positive utvikling vi har sett i registrene fra år til år, har ekspertgruppen all grunn til å tro at årsrapportene for i fjor vil vise ytterligere målrettet arbeid på veien til nivå 4.

Det er tredje gang kvalitetsregistrene er blitt evaluert, og ekspertgruppen kommer også med forslag til videreutvikling og forbedring.

Se hele rapporten her, med detaljer for hvert av registrene.

Powered by Labrador CMS