FPR SVAR: Vi har skapt oss et nådeløst samfunn hvis det blir aksept for at de gamle ikke orker tanken på å leve livet som gammel, skrev Atnfinn Fiskå, Geir Sverre Braut og Ingelin Testad i en kronikk. Her får de svar.

Hvor er de eldre, Fiskå?

Når mennesker opplever livet uverdig nok til å ville dø, har det etter min oppfatning ikke så mye med alder å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Replikk

Merete Sandvig Hoel

ARNFINN FISKÅ, Geir Sverre Braut og Ingelin Telstad skriver i Dagens Medisin 8. juni om eldre mennesker som finner livet verdiløst. Ofte til den grad at de ikke ønsker å leve: 150 mennesker over 60 år avslutter selv livet i Norge hvert år.

INNLEGGET BRUKER mange ord på å fortelle leserne at livet bør være verdig også etter fylte 60, også med sykdom og slitasje. Men jeg savner perspektivet fra dem dette angår. Når mennesker opplever livet uverdig nok til å ville dø, har det etter min oppfatning ikke så mye med alder å gjøre. Selvsagt spiller sviktende helse som følge av alder inn, men det vesentlige er hvordan man opplever seg ivaretatt. Der er det min erfaring at samfunnet står for en systematisk svikt. En svikt som kunne vært unngått, blant annet ved å gi psykiatrisk rubriserte pasienter samme oppfølging for somatisk sykdom, som ikke-psykiatriske.

EN SVEKKET helse og funksjonstap har også med identitet å gjøre. Det er i den situasjonen ikke mye hjelp i å få høre at ens verdi som menneske ligger i å være omsorgsmottaker. Jeg skulle gjerne sett en debatt om dette hvor stemmer fra flere sider fikk bidra.

 

 Powered by Labrador CMS