FATTET: Tone Wilhelmsen Trøen ville ikke ta sorgene på forskudd. Foto: Anders Zerener

Foto:

Dette sier stortingspresidenten om Høyre-nedturen

Kveldens første prognoser tilsier at det går mot regjeringsskifte.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

RADISSON BLU, OSLO (Dagens Medisin): Skuffelsen var stor blant de fremmøtte på Høyres valgvake i Oslo da de første prognosene ble klare like etter 21.00 mandag kveld.

Det gikk et stort sukk gjennom salen da de første tallene dukket opp på skjermen i storsalen på Radisson i Oslo. De første tallene viste nemlig at Høyre lå på 18-tallet.

I 21.30-tiden var Høyre like over 20 prosent, men ser likevel ut til å være på god vei ut av regjeringskontorene, for det går også nedover for samarbeidspartiene i den borgerlige regjeringen.

– Hadde håpet på bedre tall
Det var en fattet stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen, som snakket med Dagens Medisin like etter de første tallene var klare.

– Jeg hadde håpet at det skulle ligge litt høyere for Høyre. Men det er tidlig enda, og det blir også spennende å se hva våre samarbeidspartnere kommer ut med til slutt. Både Venstre og Krf lå under sperregrensen på denne målingen, og det er klart at det har veldig mye å si for hvor mange mandater man får i Stortinget hvis det tipper over fire prosent, sa Trøen.

Og la til:

– Jeg tror vi fortsatt skal ha litt is i magen.

NEDSLÅENDE TALL: Utenriksminister, Ine Marie Søreide, og kunnskapsminister, Henrik Asheim, var blant de fremmøtte på Høyres valgvake i Oslo.

– Har skapt pasientenes helsetjeneste
– Hva vil du trekke frem som det dere har lykkes med innenfor helse de siste åtte årene?

– Vi har skapt pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste der det er pasienten som er den viktigste faktoren og løsningene er rundt hva som passer best for pasientene. Pakkeforløp for kreft, pakkeforløp for mange andre lidelser og diagnoser også.

– Det å ta i bruk private som et viktig bidrag inn i den offentlige helsetjenesten som et viktig bidrag, har redusert helsekøene. Vi har redusert ventetiden, noe av det mest avgjørende i norsk helsetjeneste; at pasienter kan få hjelp så raskt som mulig.

Trøen trekker også frem fritt behandlingsvalg som noe hun er veldig stolt av.

– Jeg tror det har vært en helt ny måte å tenke på ved at pasienter får velge fritt selv der det passer å få behandling og det viser gode resultater på at man kommer seg videre.

– Vi har gjort et stort arbeid på rusfeltet med opptrappingsplanen for rus med resultat at vi har færre bostedsløse enn vi hadde. Jeg håpet rusreformen hadde blitt vedtatt i sin helhet, men jeg tror det kommer. Jeg var veldig skuffet når Arbeiderpartiet sviktet på oppløpssiden der. Som tidligere lokalpolitiker er jeg veldig glad for den satsingen vi har gjort i kommunehelsetjenesten med mye flere helsesykepleiere, vi har lovfestet at det skal være jordmødre, helsesøstre og psykologer i kommunene.

– Er det noe du vil trekke frem dere ikke har lykkes med?

– Jeg tror vi har mer å gjøre på psykisk helse, særlig for barn og unge. Og kanskje særlig nå under pandemien. Der er det mye mer å gjøre. Vi må sikre at barn og unge får raskere tilgang på hjelp.

Bekymret for fritt behandlingsvalg
– Det er ikke sikkert alle trenger spesialisert psykisk helsehjelp, men da er vi trygg på at vi får fanget opp dem som trenger den hjelpen. Vi har ingen unge å miste. Vi mister for mange til selvmord, og vi mister for mange unge som ikke får fullført videregående skole og kommet seg videre på grunn av psykiske plager.

– Hvis disse prognosene stemmer, er det noe du frykter en ny regjering vil reversere?

– Det jeg er bekymret for er fritt behandlingsvalg, reformen som setter pasienten først og gir pasienten makt- ikke systemet, til å kunne velge behandling selv. Jeg kjenner veldig godt et behandlingssenter i Hurdal, Hurdal recovery-senter, som tilbyr psykisk, psykiatrisk helsehjelp gjennom fritt behandlingsvalg-reformen. Den institusjonen hadde ikke vært der hadde det ikke vært for fritt behandlingsvalg.

– Arbeiderpartiet har sagt de vil skrote den reformen, og da vil alle disse institusjonene som er godkjent og som kan levere innenfor fritt behandlingsvalg- de vil da være helt avhengig av å få rammeavtaler med det offentlige. Da er det de offentlige helseforetakene som tar beslutningen og ikke pasienten som selv kan bestemme. Det så vi under den forrige Arbeiderparti-regjeringen at mange private institusjoner ble lagt ned eller at det var på håret at de ikke ble lagt ned.

Taus om endringer
– Hvis prognosene realiseres, hvordan vil dere jobbe i opposisjon?

– Vi vil jobbe hardt hver dag for Høyres løsninger. Vi har vist i regjering at vi kan skape en helsetjeneste som får ned ventetiden og som skaper bedre forløp for pasientene. Det er klart at vi vil følge godt med og jobbe godt for disse løsningene. Pasienten skal være i sentrum, ikke systemet.

– Vil det komme endringer i Høyre, vil det komme ny helsepolitisk talsperson og vil det i så fall bli deg?

– Det er alt for tidlig å snakke om. Nå må vi først bli ferdig med valgkvelden og se hvordan Stortinget blir sammensatt. Jeg tenker at vi ikke har tapt enda, nå må vi se hva resultatet blir til slutt. Så vil det bli opp til Høyres stortingsgruppe å organisere seg.

Powered by Labrador CMS