44 ÅR: I gjennomsnitt var FH-pasientene 44 år ved første kardiovaskulære hendelse. Hjerte- og karsykdom var årsak ved halvparten av dødsfallene. Foto: Colourbox
44 ÅR: I gjennomsnitt var FH-pasientene 44 år ved første kardiovaskulære hendelse. Hjerte- og karsykdom var årsak ved halvparten av dødsfallene. Foto: Colourbox

Nesten alle med arvelig høyt kolesterol var hjertesyke da de døde

93 % av de med familiær hyperkolesterolemi, arvelig høyt kolesterol, var hjertesyke ved dødstidspunktet. – Mange har tilstanden uten å vite om den, sier forsker Henriette Walaas Krogh.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FAMILIÆR HYPERKOLESTEROLEMI: – Dersom man har høyt kolesterol i ung alder, og i tillegg mye hjerte- og karsykdom i familien, bør det ringe en varselklokke, sier Henriette Walaas Krogh. 

      
        Foto: Privat
FAMILIÆR HYPERKOLESTEROLEMI: – Dersom man har høyt kolesterol i ung alder, og i tillegg mye hjerte- og karsykdom i familien, bør det ringe en varselklokke, sier Henriette Walaas Krogh. Foto: Privat

Hjerte- og karsykdom ble påvist ved dødstidspunktet hos 93 prosent av personer med familiær hyperkolesterolemi (FH). Pasientene døde i en gjennomsnittlig alder av 60 år.

Det finner norske forskere i en studie som er publisert i European Heart Journal.

– Det bør settes mer fokus på denne tilstanden, for å unngå at så mange blir syke og dør i ung alder, sier førsteforfatter og klinisk ernæringsfysiolog Henriette Walaas Krogh ved Universitetet i Oslo.

Etablert hjertesykdom
I studien har man sett nærmere på 79 pasienter med familiær hyperkolesterolemi, som døde i perioden 1989 til 2010. Nær syv av ti hadde opplevd ett eller flere hjerteinfarkt.

– De fleste hadde en etablert hjertesykdom i nokså ung alder, sier Walaas Krogh.

Under 50 år
I gjennomsnitt var FH-pasientene 44 år ved første kardiovaskulære hendelse. Hjerte- og karsykdom var årsak ved halvparten av dødsfallene.

Man så at de som døde i ung alder, hadde dårligere levevaner enn de som døde da de var over 60 år.

– Flere i denne gruppen røykte, sier Walaas Krogh.

Det var ingen forskjell mellom menn og kvinner når det gjaldt alder for første hendelse eller alder ved død.

Minst 10.000 har uoppdaget lidelse
Det anslås at 1 av 300 nordmenn har tilstanden familiær hyperkolesterolemi.

– Mange har tilstanden uten å vite om den, bare én av tre er kartlagt. Det betyr at over 10.000 nordmenn har uoppdaget arvelig høyt kolesterol. Det er viktig å vite om man har tilstanden, for å kunne forebygge hjertesykdom og for tidlig død, sier hun.

Må bruke medisiner
De som har arvelig høyt kolesterol må bruke medisiner, som statiner. Kostholdsendringer er ikke nok, slik det kan være hos de som har høyt kolesterol uten arvelig disposisjon.

– Statiner ble vanlig først på begynnelsen av 90-tallet. Mange av pasientene i studien har nok gått lenge med ubehandlet høyt kolesterol. I dag finnes gode medisiner, og dersom man bruker dem fra ung alder, har man nokså lik risiko som normalbefolkningen for hjertesykdom, sier hun.

Bør sjekke kolesterolet
Hun mener flere bør sjekke kolesterolet sitt hos fastlegen.

– Dersom man har høyt kolesterol i ung alder, og i tillegg mye hjerte- og karsykdom i familien, bør det ringe en varselklokke. En blodprøve hos Rikshospitalet kan vise om det dreier seg om familiær hyperkolesterolemi, sier hun, og viser til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, som jobber for å kartlegge tilstanden i befolkningen.

Leger må være oppmerksomme
Hun mener også at hjertelegene bør være mer oppmerksomme på at unge pasienter med hjertesykdom kan ha familiær hyperkolesterolemi.

– Det er viktig å huske at FH kan være årsaken til hjertesykdommen, sier hun.

Powered by Labrador CMS