Avhandlingen viste at voksne med medfødt hjertefeil er like fysisk aktive, på middelintensivt og høyintensivt nivå, som friske kontrollpersoner. Foto: Colourbox
Avhandlingen viste at voksne med medfødt hjertefeil er like fysisk aktive, på middelintensivt og høyintensivt nivå, som friske kontrollpersoner. Foto: Colourbox

Hjertefeil kan medføre nedsatt muskelfunksjon

Pasienter med medfødt kompleks hjertefeil har ofte dårligere utholdenhet i arm- og beinmuskulatur, viser ny doktorgrad.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Svenske Camilla Sandberg ved Umeå universitet har sett på voksne med medfødt hjertefeil i sin doktorgrad.

– De som har komplekse hjertefeil, slik som énkammerhjerte, har nedsatt muskelfunksjon, som dårligere utholdenhet i arm- og beinmuskulatur og dårligere styrke i pustemuskulaturen, sammenlignet med kontrollpersonene, sier Sandberg til Dagens Medisin.

Dårligere kondisjon
Pasientene har blitt sammenlignet med pasienter med enklere hjertefeil og med friske alders- og kjønnsmatchede kontrollpersoner. Studien er publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Det er fra før kjent at pasienter med medfødt hjertefeil har dårligere kondisjon enn friske, og også at det er en sammenheng mellom muskelfunksjon og kondisjon.

– Avhandlingen viste at voksne med medfødt hjertefeil er like fysisk aktive, på middelintensivt og høyintensivt nivå, som friske kontrollpersoner, sier Sandberg, som har publisert disse resultatene i The Canadian Journal of Cardiology.

Halvparten av personene, både blant pasienter og kontrollpersoner, var imidlertid for lite fysisk aktive til å oppfylle dagens anbefalinger om fysisk aktivitet.

Avvikende fysiologi
Siden det ikke var noen forskjell mot kontrollgruppen, kan det bety at den nedsatte prestasjonsevnen som sees hos mange pasienter med medfødte hjertefeil, ikke kommer av for lite fysisk aktivitet.

– Isteden kan det være at den avvikende anatomien og fysiologien som hjertefeilen innebærer, er av større betydning, sier Sandberg.

Undervektige
Analysene av lengde, vekt og BMI viste at pasienter med medfødt hjertefeil oftest fulgte samme mønster som befolkningen forøvrig. Men blant menn var det noe mer undervekt og mindre fedme.

– Dette gjaldt spesielt pasienter med komplekse hjertefeil, og de var også kortere enn den øvrige befolkningen, sier hun.

Vil forske videre
Nedsatt muskelfunksjon i kombinasjon med større andel undervekt og mindre overvekt kan tyde på en avvikende sammensetning av fett, muskelmasse og beintetthet, særlig hos menn med komplekse hjertefeil.

– Dette kommer vi til å gå videre med og studere nærmere, sier Sandberg.

Powered by Labrador CMS