PASIENTER VENTER: Generalsekretær i LLH Frode Jahren sier organisasjoner har blitt kontaktet av pasienter som må vente lenger enn planlagt på operasjoner.

LHL om thorax-avdelingen: - Jeg tror ikke det blir bedre om ledelsen går

Generalsekretæren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener de ansatte ved sykehuset burde ha klart å komme til en løsning sammen med ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har ansatte ved hjerte- og lungeavdelingen på Ullevål Sykehus protestert sterkt på hvordan ledelsen ved sykehuset har lagt opp prosessen for å flytte avdelingen til Rikshospitalet.

Ved intensiv og postoperativ avdeling har 16 av 24 sykepleiere sagt opp stillingene sine, opplyser tillitsvalgt ved Thoraxkirurgisk avdeling Stine Molvær Nesseth 21. mars.

I tillegg har 3 av 12 operasjonssykepleiere sagt opp, og 5 av 22 har sagt opp ved Stepdown-avdelingen. Flere har også gjort det klart at de vurderer å si opp.

Nesseth sier hun er enig med LHL i at avdelingen på sikt bør flyttes. Det sykepleierne reagerer på, er hvordan ledelsen har lagt opp prosessen.

– Vi må bare gjøre det på en ordentlig måte. Det må planlegges godt, og denne prosessen bærer preg av enormt dårlig planlegging. Hadde det vært en god prosess og en god ledelse, hadde man kanskje sett et helt annet resultat, sier hun.

- Mulig å finne en løsning

Generalsekretær Frode Jahren i LHL mener imidlertid at det burde vært mulig å komme til enighet.

LHL selv drev et hjertesykehus fram til 2018 som ble lagt ned. Og Jahren mener sentraliseringen har gjort de gjenværende fagmiljøene sterkere.

Derfor ser han ingen grunn til å vente med sammenslåingen som er på gang nå.

– Både ledelsen ved Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har ment i ganske mange år at thorax-kirurgien bør samles på ett sted. Grunnen til at de ikke har gjort sammenslåingen før, er at det blir støyende, men det må gjøres på et tidspunkt, sier Jahren.

Som VG tidligere har omtalt, har noen ansatte ved avdelingen gått sammen om en underskriftskampanje for at ledelsen skal gå. Jahren tviler på at det vil gjøre situasjonen ved avdelingen bedre.

– Hvis de er misfornøyde med prosessen, men er enige i målet, må det være mulig å finne en løsning uten virkemidlene som tas i bruk. Vi ønsker ikke å blande oss oppi kravet til de ansatte, men jeg tror ikke det blir bedre om ledelsen går, sier han.

Samtidig understreker Jahren at de ansatte alene ikke har ansvaret for situasjonen som har oppstått.

– Jeg mener åpenbart at ledelsen har et ansvar for at det har blitt som det har blitt, og de har et stort ansvar for å løse situasjonen, konstaterer han.

Nesseth poengterer at hun ikke har hatt noe å gjøre med underskriftskampanjen.

– Manglende planlegging

Tillitsvalgt Stine Nesseth sier at dersom mener at hvis ledelsen hadde involvert de ansatte og lagt fram en bedre plan for sammenslåingen, hadde det vært mulig å komme fram til en løsning.

– Det har manglet dialog, det har manglet medvirkning og de har lagt fram skisser uten å ha noen plan for hvordan det fysisk skal gjennomføres, sier hun.

Hun tror at hvis prosessen for å slå sammen avdelingene hadde startet tidligere, hadde trolig ikke motstanden vært så stor.

Tidligere har Nesseth sagt til Dagens Medisin at hun er bekymret for kapasiteten ved den nye avdelingen.

– Jeg kan ikke forstå at det skal være plass til 400 hjerteopererte fra Ullevål ekstra i året. Det er trangt. Da må de bygge en ny fløy. De har plass til sine egne hjerter, og det er det, sier hun.

Hun sier ansatte ved thoraxavdelingen lurer på hvordan de kan komme seg fortest mulig bort derfra og at avdelingen er et synkende skip.Powered by Labrador CMS