PRISLAPPEN PÅ: Etikett med pris klistres på H-resepter, slik som her på Vitusapotek på Majorstuen. Foto: Anette Andresen Foto:

Apotekforeningen: – Ingenting tilsier at apotekene må legge om praksis

Forvirringen rundt hemmelige priser fortsetter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Apotekene klistrer i dag prislapp på H-resepter, og gir dermed pasientene tilgang på legemiddelpriser som Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) vil hemmeligholde gjennom et nytt forslag som er ute på høring.

Legemiddelindustrien (LMI)  stemplet apotekenes praksis som «ulovlig», mens apotekene viser til at de bare føler apotekforskriften, som slår fast at pris skal påføres alle reseptpliktige legemidler.

Les også: - Hun ærekrenker en hel bransje

ENDRER IKKE ANBEFALINGER: Apotekforeningen ved Oddbjørn Tysnes mener apoteken kan fortsette med prislapper som før, til tross for brevet fra HOD. Foto: Apotekforeningen

HOD uenig med apotekene
Dagens Medisin ba derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) redegjøre for hvordan lovverket skal forstås. HOD konkluderer med at de ikke er enige med apotekene om at forskriften forplikter apotekene til å utlevere priser på de aktuelle legemidlene.

Nå har de sendt ut et brev til Statens legemiddelverk, med kopi til LMI og Apotekforeningen, hvor de presiserer tolkningen og ber SLV om å legge denne forståelsen til grunn ved forvaltning av regelverk og tilsyn med apotek.

«Etter departementets vurdering kan ikke bestemmelsen forstås slik at den forplikter apotekene å gi ut informasjon om pris som anses som omfattet av lovbestemt taushetsplikt», skriver HOD.

– Aldri kommunisert tidligere
– Dette er en tolkning som aldri har vært kommunisert av noe myndighetsorgan tidligere. Det de sier er imidlertid kun at apotekene ikke er forpliktet, de sier ikke at apotekene ikke skal gi ut informasjon om pris, sier, Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Apotekforeningen vil derfor ikke be apotekene om å legge om dagens praksis med prislapp på H-resepter.

Vi tolker dette slik at Legemiddelverket heretter ikke skal gi avvik til apotek som har unnlatt å gi prisinformasjon på resepten. De sier imidlertid ikke at apotek som gir slik prisinformasjon på H-resepter faktisk bryter reglene, sier Tysnes.

Vurderer å endre forskriften
I brevet viser HOD til at «forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 7-1 bestemmer at apotek skal påføre resepten opplysninger om blant annet legemidlets pris». Samtidig varsler departementet at de ved revisjon av utleveringsforskriften vil vurdere å presisere ordlyden i paragrafen.

– Brevet fra HOD reiser fortsatt en del spørsmål om hvordan dette faktisk skal praktiseres i apotekene. Dette vil vi ta opp med departementet, sier Tysnes.

Powered by Labrador CMS