Helseplattformen har satt St. Olavs hospital i en utfordrende situasjon, konkluderer Helsetilsynet.

Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter

Høy utrygghet og frustrasjon hos de ansatte, skriver Helsetilsynet i rapporten.

Publisert Sist oppdatert

Konklusjonen i Helsetilsynets rapport er som følger:
«St. Olavs hospital har blitt satt i en utfordrende situasjon på grunn av prosjektets organisering, og har etter vår vurdering ikke kunnet få en tilstrekkelig oversikt over risikoen ved å ta løsningen i bruk, før oppstart. »

Enkelte av forholdene Helseplattformen har skapt omtales som kritiske.

Helsetilsynet skriver at disse må rettes snarest mulig for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven.

Rapporten beskriver blant annet følgende problemer:

  • Låst journal ved samtidig bruk.
  • Manglende kontroll på ventelister og henvisninger.
  • Meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon.

Tilsynsmyndighetene anser at utfordringene med gjentatte feil og manglende oversikt truer pasientsikkerheten både ved St. Olavs hospital og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med.

Særlig vanskelig å få til informasjonsflyt

Helsetilsynet er svært tydelige i formuleringene i rapporten, og skriver at informasjonsflyt har vært spesielt utfordrende etter innføring av Helseplattformen.

Flere av informantene oppgir til Helsetilsynet at de har måttet kontrollere manuelt at informasjon kommer frem til mottaker, både eksternt og internt.

Kombinert med høyt pasientbelegg og arbeidspress er det ofte ikke rom for å gjennomføre kontrollene, noe som ifølge Helsetilsynet medfører utrygghet og høy frustrasjon hos de ansatte.

– Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved i en pressemelding.

Strakstiltak

Det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge må ifølge Helsetilsynet medvirke til at St. Olavs hospital settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

St. Olavs Hospitals kommunikasjonsavdeling opplyser til Dagens Medisin at foretaket skal gi en tilbakemelding til Helsetilsynet innen 1. mars. Deretter vil Helsetilsynet utarbeide en endelig rapport.

Helsetilsynet ber om at ledelsen ved St. Olavs hospital setter i verk strakstiltak for de kritiske forholdene som er avdekket i tilsynet, i samarbeid med Helse Midt-Norge. Tilsynsmyndighetene skal gjennomgårapporten i et eget møte med administrerende direktør i Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital.

Powered by Labrador CMS