KAPASITET: Kantars Helsepolitiske barometer viser at flertallet tror kapasiteten i det offentlige vil være dårligere om fem år.
KAPASITET: Kantars Helsepolitiske barometer viser at flertallet tror kapasiteten i det offentlige vil være dårligere om fem år.

Spørreundersøkelse: Flertallet mener regjeringen ikke gjør nok for å møte fremtidens helseutfordringer

Torsdag ble Kantars Helsepolitiske barometer presentert. Undersøkelsen viser at det er overveiende og økende enighet blant velgere om at regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringen med flere eldre og økende sykdomsbyrde.

Publisert Sist oppdatert

– Vi står overfor store utfordringer innen helsevesenet med flere eldre, økende sykdomsbyrde, strammere budsjetter og krav om høyere effektivitet. Samtidig opplever pasienter at det kan være lang ventetid for å komme til behandling, og pårørende ser at deres eldre kanskje ikke får den hjelpen de behøver. Dette setter sitt preg på årets resultater.

INNLEDET: Eva Fosby Livgard presenterte torsdag resultatene fra Kantars Helsepolitiske barometer.
INNLEDET: Eva Fosby Livgard presenterte torsdag resultatene fra Kantars Helsepolitiske barometer.

Slik innledet Eva Fosby Livgard i Kantar, presentasjonen av årets undersøkelse.

Kantar har siden 2016 gjennomført en årlig, uavhengig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Få er fornøyde

Årets undersøkelse viser at andelen personer som vurderer egen helsetilstand som god er redusert, og størst er nedgangen blant personer med lav inntekt.

Det er overveiende og økende enighet blant de spurte om at regjeringen gjør for lite for å møte utfordringen med flere eldre og økende sykdomsbyrde, og flertallet er tvilende til at det offentlige vil gi befolkningen de helsetjenester det er behov for når man blir eldre.

– Det er få ting velgere på ytre høyre- og venstre fløy i politikken er enig om, men at regjeringen ikke gjør nok for å møte fremtidens utfordringer er det enighet om, sa Livgard.

I undersøkelsen kommer det også frem at 54 prosent av de spurte tror kapasiteten i den offentlige helsetjenesten vil være dårligere om fem år.

Majoriteten mener også at helsemyndighetene ikke gjør nok for at personer med psykiske lidelser får den hjelpen de trenger der de bor.

Sosiale forskjeller og oppgaver er største utfordringer

I undersøkelsen er respondentene spurt: – Hva mener du er de største utfordringene Norge står overfor i dag? Hvorav de kunne velge tre av totalt elleve alternativer.

Høyest svarprosent fikk økende sosiale forskjeller og oppgavene i helsetjenesten, med henholdsvis 50 og 48 prosent. På tredjeplass er klimaendringer med 30 prosent.

Helse- og omsorg troner øverst når det gjelder hva flest mener regjeringen bør prioritere i statsbudsjettet.

Etterlyser offentlig-privat samarbeid

Undersøkelsen viser at velgere på venstresiden er mer skeptiske til et privat helsevesen.

Samtidig etterlyser majoriteten i alle velgergrupper et tettere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste.

78 prosent av de spurte svarer at det er greit at private helseaktører leverer offentlig finansierte helse- og omsorgstjenester hvis det gjør at de får den hjelpen de trenger.

63 prosent av de spurte ser det som positivt at private sykehus bistår det offentlige helsevesenet med å dekke samfunnets behov for behandlingskapasitet.

Mer enn halvparten av de spurte ser det som positivt at de som har det, benytter helseforsikring fordi det bidrar til å frigjøre kapasitet og gir raskere tilgang for andre pasienter i det offentlige.

Powered by Labrador CMS