Helsepolitiker Hans Inge Myrvoll (Sp) på Stortinget, stiller seg bak landsstyret i Sp som vil ha inn LIS1-stillinger i statsbudsjettet igjen. 

Foto: Arkiv/Julie Kalveland

Senterpartiet går imot egen regjerings forslag: Vil ha LIS1-stillinger inn i statsbudsjettet igjen

Senterpartiets landsstyre vil videreføre 31 LIS1-stillinger som er ment å ha oppstart til våren, til tross for at de er ute av egen regjerings budsjettforslag.

Publisert

Det er Altinget Helse som melder at Senterpartiets landsstyre ønsker å reversere et kutt på 31 LIS1-stillinger.

Bakgrunnen er at Stortinget vedtok å opprette 62 ekstra LIS1-stillinger for nyutdannede leger i statsbudsjettet for 2022. 31 av stillingene ble besatt høsten 2021, mens 31 var ment å ha oppstart våren 2023.

Sps landsstyre vil imidlertid «videreføre økning på 62 nye LIS1-stillinger fra statsbudsjettet i 2022», ifølge en resolusjon vedtatt denne uka.

Dermed har Senterpartiets stortingsgruppe fått marsjordre om å få de 31 resterende LIS1-stillingene inn i budsjettet når det skal vedtas av Stortinget før jul.

Til Altinget skriver Hans Inge Myrvold, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, at saken engasjerer senterpartister fordi folkevalgte over hele landet føler på at kommunene ikke klarer å rekruttere fastleger.

– Sterk bekymring

Dagens Medisin snakker med Myrvold etter torsdagens sesjon i Stortinget.

– Nå skal dere altså gå imot egen regjering i denne saken?

– Gått imot og gått imot… Landsstyret har utrykt en sterk bekymring. Og jeg opplever vårt landsstyre som tydelig i mange spørsmål, når de henvender seg til stortingsgruppa med utfordringsbildet i denne diskusjonen.

Han sier videre at i den situasjonen fastlegestanden står i, er det viktigste å utdanne flest mulig leger.

– Landsstyret er tydelig på, gjennom sin resolusjon, som jeg stiller meg bak, at dette går på utdanningskapasitet og ikke minst praksiskapasitet, noe som er avgjørende for å styrke fastlegeordningen.

– Alt kan skje

På spørsmål om han tror det vil være rom for forhandlinger om dette når Stortinget skal vedta budsjettet, svarer Myrvold:

– Nå vil arbeidet forhåpentligvis snart intensiveres mellom regjeringspartiene og SV, og at de tar med seg innspill som gjøres i Stortinget. Jeg opplever regjeringens budsjettforslag som godt tatt imot, og helse er et av områdene som regjeringen fokuserer sterkt på.

Han legger til:

– Alt kan skje i forhandlingene, og det er klart at vi ikke må glemme at det ligger inne en stor pott til LIS1-stillingere allerede. Men dette er et godt innspill fra vårt landsstyre som vi tar med oss videre. 

Ble overrasket

Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre Legers forening (YLF) har tidligere sagt til Dagens Medisin at hun er skikkelig overrasket over at regjeringen har halvert antallet nye LIS1-stillinger i forslaget til statsbudsjett for 2023.

– Dette er jo allerede vedtatt i sykehusene og de har begynt sine ansettelsesprosesser. Kommunene har allerede inngått avtale med fastlegekontor om mottak av LIS1 med rullerende kontrakter på tre år. Så kommer det plutselig en e-post fra Helsedirektoratet om at stillingene ikke lenger en finansiert over statsbudsjettet, sa hun. 

YLF-lederen pekte på at dette vil føre til at sykehus som har innført tredelt tjeneste med psykiatri, nå får ulikt antall LIS1 på vår og høst, noe som vil føre til problemer med både arbeidsplaner og utdanning.

– Reduksjonen i antall stillinger vil også skape en enorm uforutsigbarhet for både fastlegen og kommunen, sa hun. 

Powered by Labrador CMS