OPPROP: Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster), Lars Christian Dahle (Dignio), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech) og Tarje Bjørgum (Abelia) etterlyser økt satsing på digital hjemmeoppfølging fra regjeringen. Foto: Jofrid Åsland

Foto:

Helse-allianse mener regjeringen somler med digital hjemmeoppfølging

Flere helseteknologi-aktører står sammen med Abelia, KS, Norsk Sykepleierforbund og Kreftforeningen bak et opprop der de ber regjeringen legge mer penger på bordet til satsing på hjemmeoppfølging.

Publisert

– Vi har et helsevesen under press, med eldrebølge, høyere hyppighet av kroniske sykdommer og mangel på helsepersonell. Vi må arbeide smartere, og omstillingen må skje raskere. Nå må helseministeren kjenne sin besøkelsestid, sier administrerende direktør Lena Nymo Helli i Norway Health Tech i en pressemelding.

Sammen med Norwegian Smart Care Cluster, Abelia, KS, Norsk Sykepleierforbund, Kreftforeningen og helseteknologiselskapet Dignio står organisasjonen hun leder bak et opprop der de krever økt satsing på digital hjemmeoppfølging.

Etter åtte år med utprøving kom en evaluering fra Helsedirektoratet med anbefaling om at kommunene bør tilby digital hjemmeoppfølging til alvorlig kronisk syke pasienter. Kommunene som deltok i utprøving av digital hjemmeoppfølging, meldte om positive tilbakemeldinger fra brukerne av tjenesten.

Les mer om erfaringene fra utprøvingen: Digital hjemmeoppfølging: – Dette er fremtiden

– Spleiselag med staten

Tarje Bjørgum i Abelia viser til at 16 millioner kroner er lagt på bordet, med plan om å få fart på spredningen i hele landet. Han mener dette ikke er nok, og etterlyser økonomisk støtte til drift, refusjonsordninger ved måloppnåelse og DRG-koder som treffer denne typen oppfølging.

– Det må lønne seg å spre dette for kommuner, sykehus og for fastleger. For kommunene er dette en investering de vil se effekten av senere i form av flere eldre som kan bo lenger hjemme – denne investeringen må være et spleiselag med staten, sier han i meldingen.  

Administrerende direktør i Dignio, Lars Christian Dahle, mener man må satse på omstillingen i helsevesenet slik man satser på det grønne skiftet, med målrettede finansieringsordninger og høyere krav til både kommuner og sykehus som leverer helsetjenester. 

Les også: Evalueringsrapport: Økt trygghet og mestring ved digital hjemmeoppfølging

KS: Paradoks

KS har tro på at digital hjemmeoppfølging både kan bidra til å frigjøre tid for helsepersonell og gi bedre tjenester for innbyggere, men styreleder Gunn Marit Helgesen viser til at mange kommuner mangler kapasiteten som skal til for å ta e-helseløsninger i bruk. 

Hun mener det er et paradoks at det er krevende å finne tid i tjenesten til å innføre løsninger som er ment å spare tid i tjenesten.

– Derfor er vi helt avhengig av at staten bidrar med midler, kompetanse og ressurser for å understøtte etablering, styring og finansiering av e-helseløsninger, sier Helgesen i meldingen. 

Det er også behov for at staten tilrettelegger for deling av data, understreker hun.  

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross er utålmodig på pasientenes vegne, og mener digital hjemmeoppfølging setter «pasienten mer i førersete på egen behandling».  

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener at sykepleierne er klare for å ta i bruk digital hjemmeoppfølging, selv om mange vil trenge et kompetanseløft. 

– Dette er ikke et fundamentalt skifte i arbeidsoppgaver. Digital hjemmeoppfølging handler ikke om mindre sykepleie, men er en annen form for sykepleie hvor den faglige kompetansen og det kliniske skjønnet fortsatt er essensielt, sier hun i meldingen.

Les også: Ny teknologi på legekontoret: – Vi må sørge for at ikke dialogen går tapt

Powered by Labrador CMS