Helsedirektør Wenche Dehli og Tor Erling Evjen jubler foran supportsenteret for Helseplattformen i Trondheim kommune.

Foto: Trondheim kommune

En del plunder og heft – jubler likevel for oppstart av Helseplattformen

Etter at det nye journalsystemet, Helseplattformen, ble satt i drift natt til lørdag, har det vært litt innkjøringsproblemer. 

Hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune for Sykepleierforbundet, Ingrid Berg Selfjord, har ikke selv jobbet i den nye løsninga. Men hun har fått tilbakemeldinger fra medlemmene i fagforeninga.

– De er litt sprikende. Det er helt greit for noen. De avdelingene og enhetene som hadde ting på stell, der tar de i bruk programmet og gjør seg kjent og ser muligheter. Andre steder lugger det mer. Det er noen tekniske feil, og det legges press på tjenesten som gjør at det ikke flyter godt, sier hun til Dagens Medisin.

Et av stedene det har lugget, er ifølge Berg Selfjord, på legevakta.

– Det er klart at tjenester som ikke kan styre sin egen aktivitet, og må ta pasientene når de kommer, som legevakta, fortere merker om det ikke flyter, sier hun.

Bekrefter plunder og heft
Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli bekrefter at det er noe plunder og heft ved noen funksjoner, som det må brukes mer tid på før de fungerer godt nok. Hun forteller at de tok hensyn til bekymringsmeldinger som kom, og ser at innføringen har vært mer krevende for noen enheter, blant annet legevakta.

– Dette er i utgangspunktet en nasjonal begivenhet. Vi er de første som har samla all informasjon om innbyggerne i én journal. Alle tjenestene er på nå, og det har gått over all forventing, sier hun.

Hun forteller at det var god stemning i de forskjellige enhetene i helga, etter at det nye systemet ble satt i drift natt til lørdag. Hun opplever at leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre ansatte har fått det de håpet på.

– Nå luker vi ut barnesykdommene. Det har allerede blitt gjort en fantastisk innsats av både medarbeidere og ledere. Vi er veldig fornøyde med at vi fulgte både vurderinger og magefølelsen og tok i bruk det nye systemet.

Tilgangsstyring ikke gunstig
Ifølge hovedtillitsvalgt Berg Selfjord har det kommet tilbakemeldinger om at det tekniske ikke er helt på plass. Det største tekniske problemet har, ifølge Berg Selfjord, vært at tilgangsstyringen i Helseplattformen ikke har vært helt gunstig.

– For eksempel, er systemet nå koblet opp mot kommunes HR-system. Det betyr at brukerne må være registrert med riktig fagutdanning og kompetanse for å få kontakt med de relevante delene av journalsystemene. Tidligere var det en bredere tilgang, men nå har for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere ulik tilgang.

– Det er nok utfordrende for en tjeneste som til dels har betydelig mangel på personell med riktig kompetanse, sier hun.

Helsedirektør Dehli erkjenner at det blant annet har vært litt trøbbel med tilgangssystemene.

– Vi må være sikker på at vi legger inn folk rett i systemene. Det aller meste er rett, men noe plunder vil det være. Jeg har aldri opplevd en sjøsetting av journalsystem helt uten problemer, sier hun.

Som forventet
Alt i alt er imidlertid innføringen av Helseplattformen litt som forventet, ifølge hovedtillitsvalgt Berg Selfjord. Hun forteller at det er gjort et stykke arbeid i Trondheim kommune etter den felles bekymringsmeldingen fra flere fagforeninger ble sendt, bare en knapp uke før Helseplattformen ble satt ut i produksjon.

– Vi var aldri der at vi skulle ha en omkamp. Mye har gått bra, og det jobbes strukturert der det ikke fungerer. Det er fortsatt mye arbeid foran oss, og det store spenningsmomentet er nå hvordan kapasitet de forskjellige tjenestene har inn mot sommeren.

Hun poengterer at dersom det fortsatt er slik at arbeidsflyten ikke er helt på plass, kan det bli trøblete når sommeren kommer.

– Det er selvsagt også slik at det kreves samarbeid med St. Olav. Om det lugger i kommunen, forventer vi at sykehuset stiller opp. Trondheim tar trøkken på mye av det tekniske, så da får de være solidariske og hjelpe til der de kan, mener hun.

Helsedirektør Dehli sier til Dagens medisin at også hun regner med at St. Olav har litt større forståelse i en periode framover.

– Det har vært noe redusert aktivitetsnivå hos oss, og litt trøbbel i den digitale dialogen mellom systemene som følge av splittet innføring, men vi holder hverandre kontinuerlig og gjensidig informert om situasjonen. 

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS