TEKSTLIKHET – På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten, sier Kjerkol.

DN: Nye eksempler på tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave

Det er flere eksempler på tekstlikhet enn det som tidligere har vært kjent, i masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), ifølge Dagens Næringsliv.

Publisert

DN omtaler flere eksempler der Kjerkol og medstudenten helt eller delvis har skrevet like tekster som andre kilder.

De tre eksemplene har nesten eller helt samme ordlyd som andres oppsummeringer, og mangler eller har mangelfull kildehenvisning, ifølge avisen.

To av eksemplene er hentet fra masteroppgavens drøftingsdel, ifølge avisa. Helseministeren er forelagt eksemplene og sier følgende:

– Når det gjelder metode- og teoribeskrivelsene, så har vi brukt samme metode som tidligere oppgaver og gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger. Beskrivelser av metode og forskningslitteratur i vår masteroppgave er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver, og er i stor grad bygget på den metodeundervisningen og de eksemplene på god metode vi ble vist under studiet. På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten. KS-håndboka og rapporten som det vises til, står begge i oppgavens referanseliste, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS