KRITISK TIL DANSK-NORSK AVTALE: LMI-direktør Karita Bekkemellem mener det innføres enda et element som forsinker pasientenes tilgang til ny behandling. Foto: Arkivfot

– Lite gjennomtenkt om felles innkjøpsavtale

Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem er sterkt kritisk til den felles avtalen mellom Danmark og Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tirsdag inngikk Norge og Danmark en intensjonsavtale der landene skal føre felles forhandlinger om innkjøp av enkelte av de nye dyre legemidlene.

Karita Bekkemellem, direktør for Legemiddelindustrien (LMI) mener intensjonene er gode, men at forslaget virker lite gjennomtenkt:

– Norge og Danmark har ulik helsepolitikk, ulike markeder og ikke minst helt forskjellige systemer når det gjelder innføring av nye legemidler. Norge har Nye Metoder, Danmark har ikke et slik metodevurderingssystem. Hva skal Norge med Nye Metoder hvis meningen er å kjøre felles prisforhandlinger med Danmark, uttaler Bekkemellem, ifølge LMI.
– Det er jo ingen garanti for at en enighet om en felles dansk-norsk pris vil føre til et «ja» i norske Beslutningsforum. Hva hvis Beslutningsforum sier «nei» til den dansk-norske prisen? Da er vi vel igjen tilbake til rene norske forhandlinger. Med andre ord: vi har kun tapt tid ved å gå veien via Danmark, sier hun.
Bekkemellem peker på at det i intensjonsavtalen står:
 «Beslutninger om hvilke legemidler som skal tas i bruk i de respektive landene forblir nasjonale. Innkjøp forblir også et nasjonalt anliggende.»

– Dette mener vi viser at dette ikke fører til at norske og danske pasienter får raskere tilgang til legemidler, men at det tvert imot innføres enda et element som forsinker pasientenes tilgang til ny behandling. Det er jo helt i det blå om en enighet om en framforhandlet felles norsk-dansk pris faktisk fører til at pasientene får tilgang til legemidlet. Det er allerede en utfordring at metodevurderingssystemet i Norge tar lang tid, så slik vi ser det vil dette ytterligere forsinke pasienters tilgang til nye legemidler, uttaler Bekkemellem, ifølge LMI.

«En naiv idé»
I Danmark fremføres den samme kritikken fra den danske organisasjonen for industrien, Lægemiddelindustriforeningen (Lif). De kaller avtalen en  «en naiv idé» fordi den vil skape for mange byråkratiske utfordringer.
Viseadministrerende direktør i Lif, Henrik Vestergaard, mener den nye modellen er meget komplisert og usikker, fordi Norge og Danmark har hver sin helsepolitikk og hvert sitt marked. Han spør også om man kan dele det politiske ansvaret mellom to land,

– Felles forhandlinger er ikke bare «teknikaliteter», men politikk. Det er, når alt kommer til alt, helsepolitiske beslutninger, sier Vestergaard til danske Dagens Medicin (innlogging).
Konfrontert med kritikken, svarte den danske helseministeren Ellen Trane Nørby (V) tirsdag, at hun er ikke enig i kritikken fra Lif - og la til at hun hadde vært mer bekymret dersom industrien var glad for den nye avtalen, som skaper mer konkurranse på markedet.
– Hvis de hadde klappet i hendene så ville jeg vært mer bekymret fordi da hadde denne avtalen nok ikke vært så effektiv, sa hun på pressekonferansen etter signeringen.

Den danske helseministeren Ellen Trane Nørby (V) og helseminister Bent Høie (Høyre) signerte intensjonsavtalen i København tirsdag.

Powered by Labrador CMS