OPPDRAG: Helsedirektoratet bedt Kreftregisteret utrede forslag til hvordan HPV-hjemmetest bør implementeres i dagens screeningprogram, skriver Bent Høie i sitt svar til Ingvild Kjerkol om kreftscreening. 

Foto:

Høie åpner for hjemmetesting for HPV-virus

Bent Høie åpner for å få fortgang i utrullingen av hjemmetester i Livmorhalsprogrammet. Men om det følger penger med, vites ikke. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det kommer fram i et skriftlig svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie, stilt av Aps Ingvild Kjerkol, etter at Dagens Medisin skrev om de enorme etterslepene i de ulike screeningprogrammene i Norge.

Per nå ligger det ikke an til at aktiviteten kan tas opp igjen før til sommeren. 

Kan ta igjen etterslepet

Livmorhalsprogrammet har vurdert at utrulling av hjemmestester kan hjelpe på å ta igjen etterslepet og avlaste helsevesenet. Men per nå har ikke Kreftregisteret rom i budsjettene sine til å bygge opp infrastrukturen for å tilby hjemmeprøvetaking.

Helsedirektoratet støtter Kreftregisterets ønske om å rulle ut hjemmetester i Livmorhalsprogrammet.

Kjerkol ba statsråden redegjøre for hvordan han vil sørge for at screeningprogrammer gjenopptas og at kvinner får gjennomført de nødvendige undersøkelser og tester som kan avdekke og forebygge tidlige stadier av kreft.

Oppdrag til Kreftregisteret

Høie svarer at målet er at programmene går som normalt i både livmorhals- og mammografiprogrammene fra tidlig høst 2020, men at aktiviteten må tilpasses hvordan Covid-19-epidemien utvikler seg. 

Videre åpner han for å få fortgang i bruk av HPV-hjemmestester i Livmorhalsprogrammmet:

– Bruk av HPV-hjemmetest kan benyttes for å øke oppmøte til dagens livmorhalsprogram. Derfor har Helsedirektoratet bedt Kreftregisteret utrede forslag til hvordan HPV-hjemmetest bør implementeres i dagens screeningprogram, skriver han.

Det fremgår ikke av svaret til Høie om det vil følge nødvendig finansiering med fra departementet.

Overfor Dagens Medisin uttalte statssekretær Anne Grethe Erlandsen i slutten av april at spørsmål om finansiering må ses i sammenheng med opphenting i alle kreftscreeningsprogrammene.  «Eventuelt behov for ekstra midler må vurderes i kommende budsjettprosesser», sa hun.

Ingen indikasjoner på finanisering

Kreftregisteret skriver i en e-post til Dagens Medisin at hjemmetesting er noe de har jobbet for over lengre tid, og har hatt flere forskningsprosjekter om.

– Vi tror det kan være en måte å nå de som ellers sjelden eller aldri tar livmorhalsprøve. Men koronasituasjonen aktualiserer dette ytterligere, sier Ameli Tropé, som er leder av Livmorhalsprogrammet.

Det de imidlertid trenger for å få dette på plass, er midler for å utvikle it-systemene til å kunne håndtere utsending og logistikk rundt hjemmetester.

– I oppdraget vi har fått fra Helsedirektoratet følger det ikke med noen ekstra finansiering, sier Tropé.

– Og så må vi finne ut av en del ting, som; hvem skal få disse testene? Skal kvinnene bestille dem, eller skal vi sende dem uoppfordret? Hvem skal betale for testene og analysene av dem? legger hun til.

Høyere deltakelse

I tillegg må det utredes et opplegg for hvordan labene skal håndtere denne typen prøver - og hva som skal skje videre dersom det er funn på prøven.

Tropé sier avslutningsvis at prosjektene så langt viser at det er like god kvalitet på prøvene som kvinnene tar selv som det er på prøvene som tas av lege eller gynekolog. Men at deltakelsen øker når kvinnene får mulighet til å prøven hjemme.

Powered by Labrador CMS