NYE AVTALER: Helse Vest, her representert ved administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, har inngått ny avtaler med private aktører om rusbehandling. 

Foto: Vidar Sandnes

Helse Vest inngår avtaler om rusbehandling

Helse Vest har signert avtaler med fem institusjoner om rusbehandling.

Publisert

Leverandørene er Crux Kalfaret i Bergen, Haugaland A-senter i Helse Fonna, samt Frelsesarmeen og Tyrilistiftelsen i Stavanger. Alle har levert tjenester til det regionale helseforetaket før, med unntak av Tyrilistiftelsen.

– Vi er glade for at pasientene er sikret et godt tilbud, med høy kvalitet også videre, sier eierdirektør Ivar Eriksen i en nyhetsmelding på Helse Vests nettsider.

– Tilbudene som vant frem, har levert den beste kombinasjonen av kvalitet og pris. Vi har veid kvalitet tyngre enn pris.

Eierdirektør Ivar Eriksen i Helse Vest. Foto: Helse Vest

Avtalen gjelder kjøp av rusbehandling for til sammen 283,5 millioner kroner.

Tok saken til tingretten

Avtalene ble inngått fredag, etter at Sør-Rogaland tingrett hadde tatt stilling til anskaffelsen. Det var leverandøren Rogaland A-senter, som tidligere har hatt avtale med Helse Vest, som tok saken til retten. 

Senteret er heleid av Kirkens Bymisjon og gikk til sak da de ikke fikk ny avtale med RHF-et. 

Eriksen uttaler at Helse Vest har forståelse for at det har kommet reaksjoner på at en virksomhet som har hatt avtale med helseregionen gjennom lang tid, ikke får denne videreført. Han viser til at senteret har levert gode tjenester over tid.

– Men prisen var ikke konkurransedyktig denne gangen. Alle tilbyderene har presentert gode behandlingstilbud, og det totale tilbudet for rusbehandling i regionen vil etter vår vurdering være av minst samme kvalitet også fremover.

Legges ned

Rogaland A-senter ble også dømt til å betale motpartens saksomkostninger på en million kroner.

På lørdag meldte Stavanger Aftenblad at senteret legges ned. Senteret avvikles fra 31. mars 2023.

Powered by Labrador CMS