TILGANG: I første omgang vil Samhandlingsbarometeret inneholde et avgrenset sett med indikatorer. Tilgang til oppdaterte data vil være avgjørende for hvilke nye indikatorer som kan publiseres. Skjermbilde/Samhandlingsbarometeret

Foto:

Nytt verktøy gjør data fra helsevesenet og kommuner lettere tilgjengelig

– Man kan se på alle de store diagnosegruppene, blant annet hjerte- og karsykdommer, skjelettlidelser og kreft, sier lederen for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Samhandlingsbarometeret har eksistert siden 2011, men den oppdaterte og nye løsningen er nå landsdekkende og skal gi et felles og samstemt datagrunnlag.

 Det er et nettsted hvor vi har publisert data som er viktig for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, forteller leder for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Emma Bjørnsen.

 

Variasjon mellom kommuner

Alle kommuner og bydeler der det finnes data er lagt inn, i tillegg til at oppsettet er nytt og gir en mer intuitiv løsning. 

– Vi stiller opp og viser hvordan man kan finne og bruke disse dataene og navigere seg fram. Vi ber også brukerne om å komme med tilbakemeldinger eller opplyse om eventuelle feil. 

Bjørnsen forteller at systemet skiller seg fra vanlig styringsinformasjon innad i sykehusene og de regionale helseforetakene fordi det ikke er like viktig med data som viser status fra uke til uke, men status for situasjonen per år og hvordan det utvikler seg over tid. 

– Man kan se på alle de store diagnosegruppene, blant annet hjerte- og karsykdommer, skjelettlidelser og kreft. 

Informasjonen kan ses i et forebyggingsaspekt og man kan stille spørsmål som «Hvorfor er det slik i vår kommune og ikke hos nabokommunen», forklarer Bjørnsen. 

– Man kan se på hvor store variasjoner det er mellom kommuner som ellers er like. Det henger sammen med sykdomsbyrden i kommunen og hvordan de har rigget seg med tanke på helsetjenesten. Hvor mange leger er det på sykehjemmet, antall fysioterapeuter og ansatte med fagutdanning. 

Hun forteller at tilbakemeldingene har vært gode.

– Vi har fått høre at løsningen er lett å bruke. Samhandlingsbarometeret er åpent og tilgjengelig for alle uten passord eller identifikasjon.

Powered by Labrador CMS