VIL REVURDERE: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst ber nå Oslo universitetssykehus om å nedskalere fra tre til to behandlingsrom for protonterapi ved Radiumhospitalet. Foto: Helse Sør-Øst

Bestiller ny vurdering av behovet for protonterapi

Over 1000 pasienter årlig skal etter planen behandles ved de to nye protonsentrene som skal anlegges i Oslo og Bergen. Etter lengre tids kritikk åpner nå Helse Sør-Øst-sjefen for å revurdere størrelsen på det nye senteret ved Radiumhospitalet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har i en rekke saker belyst de norske planene om å opprette et nasjonalt tilbud om protonterapi. I dag planlegges det å bygge to protonsentre i Norge, et ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen og et ved Oslo universitetssykehus (OUS), med til sammen fire behandlingsrom. Dette tilsvarer en kapasitet på over 1000 pasienter i året, ifølge en konseptrapport fra 2016.

En kartlegging gjennomført av Dagens Medisin viser at det er under 50 pasienter i året som henvises til denne behandlingen i utlandet i dag, og flere kritikere har over lengre tid stilt spørsmålstegn ved behovet for den kostbare behandlingsformen. Nå ber Helse Sør-Østs administrerende direktør Oslo universitetssykehus om å foreta en ny vurdering av kapasitetsbehovet.

– Det har blitt stilt spørsmål om man trenger kapasiteten som det er planlagt for. Vi har bestemt at vi skal få gjort en fornyet kapasitetsanalyse for å vurdere om vi skal gå ned i kapasitet, sier Cathrine M. Lofthus.

– Det er viktig å få dette tilbudet i Norge, men samtidig er det er viktig å planlegge fornuftig.

Les også: Krever ingen dokumentasjon for protonbehandling

– Ikke urimelig

Lofthus åpner for at det kan bli aktuelt å nedskalere, men presiserer at det kun er aktuelt å revurdere størrelsen på det planlagte senteret ved Radiumhospitalet. Dagens plan er, ifølge Helse Bergen og Helse Sør-Øst som er ansvarlige for prosjektene i hver sin region, å bygge ett behandlingsrom og ett forskningsrom i Bergen, og tre behandlingsrom og ett forskningsrom i Oslo. Forskningsrommene brukes til forskning på dyr og cellekulturer.

– Det er ikke urimelig å se på om vi trenger så mange behandlingsrom i Oslo til å begynne med, sier direktøren.

Les også: – Protonterapi bryter kriteriene for prioritering

Vurderer nedskalering

Lofthus ber nå om en vurdering for å se på om det kan være aktuelt å kutte ned til to behandlingsrom.

– Hvorfor har dere ombestemt dere?

– Vi synes det er fornuftig med en ny vurdering med tanke på argumentene som har blitt presentert. Det har også gått litt tid siden den forrige vurderingen, som ble gjort i 2016.

Følger med på naboland

– Lederen for Skandionkliniken, det første protonsenteret i Skandinavia, har uttalt til Dagens Medisin at han ikke ser behov for flere protonsentre i Sverige i overskuelig fremtid. Har det hatt betydning?

– Vi registrerer at det er en diskusjon internasjonalt. Så er det viktig for oss å presisere at dette er et spørsmål om hvor mange behandlingsrom vi skal ha i Norge, ikke om man legger de på to steder eller ikke. Men det er klart Sverige og Danmark har vært referanser for oss tidligere, så vi følger med på hva som skjer i våre naboland.

Ønsker rask vurdering

Planleggingen av protonsentrene er allerede i gang. Før jul godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF skisseprosjektet for protonsenteret ved OUS. Planen er å sette i gang et samlet forprosjekt for nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. I styrepapirene står det at man vil kunngjøre en konkurranse om prosjekteringsoppdrag for dette forarbeidet primo 2019, for å kunne behandle saken i Helse Sør-Øst-styret høsten 2019. Det er derfor ikke rom for å bruke lang tid på å revurdere kapasiteten i det nye senteret.

– Vi gir bestillingen om vurderingen nå og ønsker at den gjennomføres så raskt som mulig, sier Lofthus.

– Vurderer ikke kapasiteten

– Så langt vurderer ikke vi kapasiteten vår, sier administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest. Han ser ikke grunn til å bestille en lignende vurdering i Helse Vest som Helse Sør-Øst nå ønsker.

– Det er ikke noe som ligger på mitt bord i dag som tilsier at vi burde foreta en ny vurdering. Forholdene jeg har sett omtalt i mediene, har blitt vurdert i flere runder. Når det er sagt, innebærer vedtaket på Vestlandet å bygge ett behandlingsrom og ett forskningsrom. Skulle vi revurdere dette, ville det sette en stopper for et protonsenter i Bergen, sier Nilssen.

Les også: Politisk milliardspill

Vil følge utviklingen i øst

Han påpeker også at anskaffelsesprosessen i Helse Vest har kommet så langt at det vil få store følger å stanse den.

– Jeg har registrert standpunktet til Cathrine Lofthus. Det er naturlig at vi følger med på vurderingene deres slik at vi fremstår som et fellesskap i vest og øst. Vi kommer til å følge utviklingen på Østlandet og være i dialog med Helse Sør-Øst, sier Nilssen.

Powered by Labrador CMS