Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Politisk milliardspill

RHF-DIREKTØRENE vet at stortingsvedtaket om to protonsentre er en politisk hestehandel uten tilstrekkelig forankring i grunnleggende og vedtatte prioriteringskriterier. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sender nå de fire direktørene en pasning de bør ta imot. Nå må de ned fra tribunen og ut på banen.

Publisert: 2019-01-24 — 09.30
Denne artikkelen er over to år gammel.
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Vidar Sandnes

HUN SIER at det nå er de regionale helseforetakene som har ansvaret både faglig og økonomisk. Eventuelle nye vurderinger knyttet til dette tilligger dem. Kommentaren fra statssekretæren til Bent Høie (H) kan ikke tolkes på annet vis enn at den øverste politiske ledelsen i Helse-Norge nå er i tvil om grunnlaget for å etablere to protonsentre i Norge, er til stede.

DERFOR sparkes ballen over til de regionale helseforetakene og de øverste lederne der. De har det operative ansvaret for at helsekronene brukes fornuftig og er i tråd med de tre prioriteringsprinsippene: nytte, ressurs og alvorlighet.

I en serie artikler, kommentarer og debattinnlegg her i Dagens Medisin er det sådd tvil om kunnskapsgrunnlaget for to sentre med en prislapp på tre milliarder kroner. Fagfolk står steilt mot hverandre og debatten preges til tider av emosjoner snarere enn fakta. Beregningene som ble gjort i forkant av stortingsvedtaket som slår fast at det skal bygges ett protonsenter i Oslo og ett i Bergen, var omstridt da.

SKEPTIKERNE er ikke mindre skeptiske i dag. Tvert imot. Det bygger på det faktum at de høye forventningene til protonbehandlingens mange fortrinn fremfor konvensjonell stråleterapi for stadig flere kreftformer, så langt ser ut til å vente på seg.

Det hele koker ned til om RHF-direktørene, helseministeren og stortingspolitikerne kan leve med at politisk spill er det tyngste argumentet for å svi av tre milliarder til sentre det neppe er behov for.

Når en kartlegging vi her i Dagens Medisin har gjennomført, viser at det knapt er noen økning i antallet pasienter som sendes til utlandet for protonbehandling de siste årene, bør alarmklokkene ringe før det er for sent. Det må imidlertid antas at terskelen for å sende pasienter til utlandet, er høyere enn for å sende dem til behandling i Norge.

Dermed kan det reelle behovet for protonbehandling være høyere enn kartleggingen tyder på. Det må også tas høyde for at behovet kan øke over tid når mer kunnskap forskes frem internasjonalt.

VI bør imidlertid lytte når lederen for det svenske protonsenteret fastslår at de var for optimistiske i sin behovsvurdering for noen år tilbake. Nå er hans klare budskap at ett protonsenter er mer enn nok i Sverige. Det er som kjent nesten dobbelt så mange med bostedsadresse Sverige enn det er mennesker her til lands.

Alt tyder på at det er behov for et protonsenter i Norge, og det er helt legitimt at fagfolk ønsker senteret til seg. Samtidig er svarene jeg får under hånden, fra så vel fagfolk som helseledere i samtlige helseregioner, det samme: Det er ikke behov for to protonsenter. Dette er resultatet av et politisk spill og av distriktspolitikk.

JEG legger til at spillet er godt krydret med til dels tette bånd mellom enkelte fagfolk og ulike politikere. Slik blir det fort i et lite land som Norge.

Det skal imidlertid ikke stikkes under stol at den øverste sjefen i Helse-Norge heter Bent Høie og at ansvaret til syvende og siste er hans. Men skal han gå tilbake til Stortinget og fortelle der at vedtaket som ble fattet i 2017 om å bygge to protonsentre i Norge, ikke er så lurt likevel, bør han ha gode argumenter for det.

De argumentene må han få fra dem som er gitt det faglige og administrative ansvaret for driften av spesialisthelsetjenesten. Det er de fire RHF-direktørene. Når de i tillegg utgjør Beslutningsforum, er de rett adressat for å fremskaffe eventuell ny dokumentasjon og nye vurderinger i den nå så betente saken.

Det hele koker ned til om RHF-direktørene, helseministeren og stortingspolitikerne kan leve med at politisk spill er det tyngste argumentet for å svi av tre milliarder til sentre det neppe er behov for. Sånt kan vel neppe kalles pasientens helsetjeneste.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • tk 28.01.2019 11.03.16

  Senteret i Sverige ligger ikke ute i Bushen, men i Uppsala. Det er ikke mange norske pasienter som henvises til protonterapi. Det vil naturligvis kunne bli flere om veien er kortere. ikke alle kan nemlig tåle en reise til for eksempel USA (dit Norge har blant annet henvist pasienter) når de er så syke. At reisevei og ventetid er et argument for lite bruk i Sverige høres helt urimelig ut. Dersom protonterapi kan helbrede din kreft, sutrer du ikke fordi du må vente. protonterapi benyttes vel i størst utstrekning for barn. Jeg har ikke noe problem med å forstå at Bergen ønsker et protonsenter. At det bør ligge i forbindelse med radiumhospitalet er vel ikke noe å spekulere på. All fornuft tilsier at man ikke har behov for 2 senter, jfr de første behovsanalyser,-men utredning vedr protonterapi ble vel utført med prosjektledelse fra Bergen. Senere kom Oslo sterkere inn i gruppen da Sykehusbygg overtok prosjektet. Her er det mye "politikk" ja.

 • Snues 28.01.2019 16.01.47

  Nå er det slik at et eller muligens begge sykehusene er i full gang med planlegging og tilrettelegging av protonsenterene og har allerede brukt mange mill. Høie må umidelbart inn og stoppe videre arbeid før galskapen ikke kan snues.

 • Elin 25.01.2019 18.44.58

  Det sies at sannheten er det første offer i krig. Denne debatten bærer preg av nettopp dette. Grunnen til at senteret i Sverige ikke brukes er at det er upopulært av pasientene. Pasientene sier de bruker mye tid på transport og venting. Pasienter liker å være tidlig ute, og det er ventetid mellom transport, da går fort 4-6 timer, som pasienten kunne brukt til noe annet. Det er ikke vårt problem at Svenskene har bygget senteret sitt ute i bushen, mens all annen oppfølgning foregår en times reisevei unna(hver vei++++) Svenskene snakker for sin syke og vil ha flere pasienter. Senteret i Bergen er mye mindre enn det i Oslo, og halvparten skal brukes til forskning, Bergen har hundrevis av millioner til forskning på protoner. Dette kommer ikke frem i dekningen fra dagens medisin. Nå har jeg sagt noen sannheter, kan dere være så vennlig å skrive hva som er den egentlige grunnen til krigen? Sannheten denne gang pls!

 • Kåre 26.01.2019 09.22.28

  Nå er det vel slik at Trond Mohn har hundrevis av mill . Hans bidrag har ført til at han sammen med sin lille rådgiver har satt regj.og politikere under press eller kneblet dem. Skal politikerene si nei til gaven og bli upopulær eller skal de bruke fornuft. Politikerene må ikke la seg presse men samtidig vil de gjerne bli gjenvalg. Trond Mohn bør trekke pengene ut av prosjekte og la politikerne ta valget og komme med sitt bidrag da valget er tatt. Senteret må ligge der det er best for pasientene ikke for de ansatte som kan flytte på seg.

 • Elin 26.01.2019 11.48.33

  Hvordan skal man dekke opp bortfallet av forskningsmidler da? Gi enda mer til Oslo? Dette protonsenteret er endel av en langsiktig strategi for å opprette høykompetanse statlige arbeidsplasser som det er stor mangelvare på vestlandet. Her i Dagensmedisin blir det beskrevet som disse pengene kan brukes på østlandet i stedet. når de er øremerket vestlandet. Dette er propaganda av verste sort. Det har ingenting med realiteter å gjøre. Brukes ikke pengene på protonsenter så vil de brukes på noe annet på vestlandet. Å telle opp antall maskiner man kunne fått er helt meningsløst. Det er åpenbart at det ligger noe annet bak denne langvarige krigen fra Oslo. Jeg etterlyser sannheten og alt jeg får er flere løgner!

 • Torgeir 25.01.2019 10.42.43

  RHF direktørene skal gjøre som de får beskjed om hverken mer eller mindre. De er en form for embetsfolk ikke politikere .

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!