VIL KUTTE 1000 KVADRAT: Det planlagte protonsenteret ved Radiumhospitalet er planlagt med et areal på cirka 10 000 kvadratmeter. Å fjerne ett behandlingsrom, slik administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst nå anbefaler, vil innebære å kutte over 1000 kvadratmeter i areal, ifølge RHF-et. Bildet viser skissen for hovedinngangen til protonsenteret. Foto: Link Arkitekter

Anslår å spare 100 millioner på å endre protonsenter-plan

Helse Sør-Øst-direktør Cathrine Lofthus sin anbefaling om å redusere størrelsen på det planlagte protonsenteret ved Radiumhospitalet kan bety en innsparing på over 100 millioner kroner, ifølge en ny vurdering fra RHF-et.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag neste uke behandler styret i Helse Sør-Øst forslaget om å redusere størrelsen på det planlagte protonsenteret ved Radiumhospitalet. Administrerende direktør Cathrine Lofthus gikk nylig ut med at hun ville anbefale sitt styre å redusere senteret fra tre til to behandlingsrom. Det skjedde etter en rekke artikler  i Dagens Medisin hvor fagfolk har stilt spørsmål ved kapasitetsbehovet for protonbehandling i Norge.

Nå er begrunnelsen for anbefalingen klar.

Vil spare over 100 mill

I sakspapirene til styremøtet torsdag, som Helse Sør-Øst publiserte i dag, kommer det frem at det regionale helseforetaket anslår å kunne spare i overkant av 100 millioner kroner kun på reduksjon i areal som følge av å kutte ett behandlingsrom i senteret. I tillegg vil kostnadene til utstyr bli reduserte.

Det planlagte protonsenteret har et areal på cirka 10 000 kvadratmeter. Å fjerne ett behandlingsrom vil innebære å kutte over 1000 kvadratmeter i areal, ifølge styrepapirene.

Vil bestille utstyr til tre rom

Med den planlagte reduksjonen vil senteret i Oslo bestå av to behandlingsrom og ett forskningsrom. Administrerende direktør Cathrine Lofthus anbefaler imidlertid at forskningsrommet ikke kun skal utstyres slik at det kan brukes til forskning. Hun anbefaler innkjøp av et såkalt gantry, slik at det vil være mulig å omgjøre rommet til et behandlingsrom i fremtiden.

– På denne måten kan forskningsrommet enklere oppgraderes til klinisk bruk på et senere tidspunkt. Dette tilrettelegger for fleksibilitet og gir et bedre grunnlag for å tilpasse tilbudet til eventuelle fremtidige endringer i behov, skriver Lofthus i sin anbefaling til styret.

Vil behandle færre strålepasienter

Dagens planer for protonsenteret tar utgangspunkt i at åtte prosent av stråleterapipasientene i Norge skal få protonbehandling istedenfor vanlig strålebehandling med fotoner, skriver Helse Sør-Øst i sakspapirene. Den foreslåtte endringen for senteret i Oslo vil innebære at man isteden ser for seg at fem-seks prosent av stråleterapipasientene får protonbehandling.

Har begynt å grave

Denne uken varslet Oslo universitetssykehus oppstart av byggearbeidene  Radiumhospitalet. Infrastruktur som  strømledninger, vannrør og fiberkabler skal flyttes fra det som i dag er parkeringsplass for å gjøre klart for å bygge det nye protonsenteret.

Saken om det nye protonsenteret var tidligere satt til et ekstraordinært møte 28. mars, men møtet ble utsatt med en uke. Helse Sør-Øst oppgir at dette skyldtes behov for arbeid med styresaken.

Powered by Labrador CMS