VIL BIDRA: – Vi har detaljert oversikt over våre lagre med medisiner og utstyr, og vi skal bidra med det vi kan, sier Jan Frich.

Foto: Vidar Sandnes

Sykehusene er klare til å behandle flyktninger fra Ukraina

– Vi synes det er det fint å se hvor raskt sykehusene mobiliserer, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Torsdag ble det kjent av Norge vil ta imot 550 pasienter fra Ukraina, som en del av den europeiske dugnaden og for å avlaste landene rundt Ukraina. 

Det er Oslo universitetssykehus (OUS) som har fått oppdraget med å ta en nasjonal oppgave med å koordinere og vurdere mottak av ukrainske pasienter.

Det skriver Helse Sør-Øst RHF på egne hjemmesider fredag

Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider tett om å hjelpe og behandle flyktninger fra Ukraina.

– Vi har god erfaring fra å håndtere kriser sammen, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i nyhetsmeldingen. 

– Dette gjelder mennesker som har vært under pågående behandling i Ukraina eller som er vurdert å trenge sykehusbehandling, fortsetter han. 

Helse Sør-Øst har god oversikt over kapasiteten i sykehusene og hvilken behandling de kan gi.

– Vi vet at mange ansatte er engasjert i situasjonen og vi synes det er det fint å se hvor raskt sykehusene mobiliserer, sier Frich.

Det er gjennomført kartlegging av utstyr og materiell og regjeringen har allerede sendt store mengder legemidler og annet utstyr. 

Flere sykehus med nærhet til flyktningmottak skal nå bidra i arbeidet med å screene flyktninger for tuberkulose. 

Powered by Labrador CMS