Styreverv i strid med etiske regler

Norsk Helsenetts direktør Håkon Grimstad tillot sin nestleder å ta styreverv i et IKT-selskap, i strid med Helsenetts eget etiske regelverk. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Den tidligere teknologidirektøren i Helse Sør-Øst (HSØ), Thomas Bagley, måtte gå fra jobben i HSØ etter IKT- skandalen i fjor.

Leid tilbake som konsulent
Da hadde han allerede sikret seg jobb som assisterende direktør i Norsk Helsenett SF.
Etter bare syv måneder forlot han også den jobben etter betydelig press på grunn av manglende tillit i helsetjenesten, og gikk til ny jobb i konsulentselskapet Bearingpoint.

Dagens Medisin avdekket nylig at Bagley like etter jobbskiftet ble leid inn igjen av Norsk Helsenett SF. Der skal han gjøre mye av den samme jobben han gjorde som assisterende direktør, men nå som konsulent.

Håkon Grimstad er direktør i det statlige selskapet Norsk Helsenett. Foto: NHH

Styremedlem hos leverandør
Nå kan Dagens Medisin fortelle at Bagley fra januar i år har hatt styreverv i det finske selskapet Software Point.
Som teknologidirektør i HSØ var Bagley sentral i forhandlingene med dette selskapet om en IKT-kontrakt for laboratorietjenester for alle sykehusene i HSØ. Kontrakten er verdt 122 millioner kroner. Dette bekrefter HSØ til Dagens Medisin: 

– Thomas Bagley begynte i Helse Sør-Øst RHF høsten 2011. Anskaffelser av regionale IKT-løsninger lå under hans ansvarsområde. Avtalen med Software Point ble signert i oktober 2012, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

  • Bagley gikk inn i styret til Software Point mens han fortsatt var assisterende direktør i Norsk Helsenett, som blant annet har som oppgave å levere og videreutvikle en nasjonal infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktørene i helse- og omsorgstjenestene.
  • Som innleid konsulent for Norsk Helsenett skal Bagley blant annet være med å skrive en IKT-strategi for hele helsesektoren.
    Dagens Medisin har fortalt Thomas Bagley om innholdet i denne artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

«Ikke habilitetsutfordringer»
Det var administrerende direktør Håkon Grimstad i Norsk Helsenett som ga grønt lys til at hans daværende nestleder, Thomas Bagley, kunne gå inn i styret i det finske selskapet. Grimstad avviser å snakke med Dagens Medisin, og svarer kun på spørsmål via e-post.

På spørsmål om hvilke vurderinger han foretok om habilitet, svarer Grimstad: 

– Jeg vurderte om det var risiko for habilitetsproblematikk eller interessekonflikt mellom Norsk Helsenett og Software Point, og jeg fant ikke at så var tilfelle. Ifølge Grimstad har ikke Norsk Helsenett samarbeid eller avtaler med Software Point.

Har ikke dokumentasjon
Dagens Medisin har bedt om skriftlig dokumentasjon på habilitetsvurderingene som ble gjort. Det finnes ikke, opplyser Norsk Helsenett. 

Det var i oktober/november 2017 at Grimstad ga Bagley tillatelse til å gå inn i styret i Software Point. 

– Da Bagley tok opp spørsmålet om styredeltakelse med meg, var det de tidligere etiske retningslinjene som gjaldt.

I retningslinjene Grimstad viser til, heter det: «Dersom ansatte får tilbud om styreverv av forretningsmessig karakter, skal dette godkjennes av nærmeste overordnede».

– I tråd med dette ble det gjort en vurdering av habilitet og eventuelle kryssende interesser og ettersom Norsk Helsenett ikke har noen relasjon til gjeldende selskap, fant jeg det uproblematisk, skriver Grimstad i en epost til Dagens Medisin. 

Endret retningslinjene
I de gamle etiske retningslinjene var det ikke krav om skriftlig dokumentasjon til habilitetsvurderinger. Men den 20. desember 2017, bare få uker etter at Grimstad vurderte Bagleys habilitet, vedtar styret i Norsk Helsenett nye etiske retningslinjer. Her står det nå: «Når det gjelder ledergruppen, skal betalte og ubetalte verv registreres og arkiveres».

Bagley er, ifølge opplysninger Dagens Medisin har fått fra det finske foretaksregisteret PRH, registrert som styremedlem i Software Point fra 29. januar 2018 – altså etter at Norsk Helsenett hadde vedtatt nye etiske retningslinjer med krav til skriftlig dokumentasjon når habilitetsvurderinger foretas.

– De nye retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft og det foreligger således ingen skriftlig vurdering, skriver Grimstad i en e-post.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem i Norsk Helsenett var ikke orientert om at Bagley gikk inn i styret i det finske selskapet. Til Dagens Medisin skriver hun i en epost:

– Det er administrerende direktørs ansvar å foreta nødvendige vurderinger dersom hans ansatte blir spurt om styreverv. Jeg har full tillit til administrerende direktørs vurdering og mener dette ikke svekker tilliten til selskapet. 

Powered by Labrador CMS