FORTSATT DYRT: Terje Rootwelt er overrasket over at kostnadene ved fritt behandlingsvalg øker etter at ordningen er avviklet.

Helse Sør-Øst sliter med økte kostnader til fritt behandlingsvalg – etter avviklingen

Administrerende direktør Terje Rootwelt mener at uvanlig mange pasienter fikk starte fritt behandlingsvalg i Helse Sør-Øst før døra ble lukket 1. januar. Kostnaden så langt er høyere enn i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Helse Sør-Øst RHF går med underskudd. Til og med mars i år hadde foretaksgruppen gått med 359 millioner kroner i minus. I forhold til budsjett gikk RHF-et med 516 millioner kroner i minus.

Noe av årsaken til underskuddet er høyere bemanning, innleie av personell og overtidsbruk. Sykefraværet er på ni prosent.

Høyere varekostnader enn budsjettert er også en del av de økte kostnadene.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst Terje Rootwelt pekte i tillegg på fritt behandlingsvalg som en del av utgiftene som har vært høyere enn budsjettert.

Fritt behandlingsvalg ble innført i 2015 og skulle få ned ventetiden. Ordningen innebar at pasienter hadde mulighet til å velge hvor de ønsket å motta behandling, inkludert hos private aktører.

Kostbar overgangsordning

Da fritt behandlingsvalg ble avviklet, ble det vedtatt en overgangsordning der pasienter som var i gang med en behandling i 2022 kunne fortsette med den i 2023.

– Noen startet forløpet med en solid gruppe pasienter før nyttår. Det er litt uærbødig omtalt, men det er realiteten noen steder, sa Rootwelt.

Kostnadene ved fritt behandlingsvalg faller derfor langsommere enn forventet i Helse Sør-Øst.

– Kostnadene ved fritt behandlingsvalg ligger over i fjor. Det er helt utrolig, men i løpet av året blir det avviklet og vi får styre mer selv, sa Rootwelt.

Rootwelt opplever at det jobbes godt med sykefravær, men at det er komplisert, og at mange sykehus jobber med en klargjøring etter pandemien. Blant annet i hvilken grad det er greit å gå på jobb med luftveisinfeksjoner.

Skal fordele regjeringsmillioner

Styreleder Gjerdrem ba i tillegg administrasjonen om mer analyse av bakgrunnen for høye avvisningstall i voksenpsykiatrien, samt mer innsikt i om nivået av videokonsultasjoner er godt nok.

Regjeringen vil foreslå en varig budsjettøkning på 2 500 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023. Av dette vil Helse Sør-Øst RHF bli tilført 1 354,6 millioner kroner.

I tillegg har regjeringen varslet en pris- og lønnsjustering av budsjett 2023 i revidert nasjonalbudsjett 2023 som skal veie opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.

Ifølge styret vil dette bidra til å bedre den økonomiske driftssituasjonen i foretaksgruppen. Fordelingen av disse midlene vil finne sted senere.

Dersom Helse Sør-Øst fortsetter å gå like mye i minus resten av året som helseforetaket så langt har gjort, ligger det likevel an til et underskudd ved utgangen av året.

Powered by Labrador CMS