REDUSERE RISIKO: – Det jeg nå ber om er forhold de videre utredningene uansett skulle se nærmere på, men jeg ønsker altså at dette belyses før foretaksmøte tar stilling til valg av alternativ, sier helseminister Ingvild Kjerkol. Foto:

REDUSERE RISIKO: – Det jeg nå ber om er forhold de videre utredningene uansett skulle se nærmere på, men jeg ønsker altså at dette belyses før foretaksmøte tar stilling til valg av alternativ, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Foto:

Helseministeren tar ikke stilling til vedtak om nytt Mjøssykehus i høst

I september vedtok Helse Sør-Øst at Mjøssykehuset skal ligge i Moelv. Vedtaket ble sendt til helseminister Ingvild Kjerkol for godkjenning. Nå sier Kjerkol at hun ikke vil ta stilling til Mjøssykehuset før det regionale foretaket har belyst risikoreduserende tiltak.

Publisert

I saken om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har det stått mellom to alternativer. Det ene alternativet var det såkalte null pluss-alternativet, som innebar at man beholdt de nåværende sykehusene, men med et nytt sykehus i Hamar, og endret fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum. Det andre alternativet er et Mjøssykehus i Moelv.

Styret i Helse Sør-Øst gikk i september inn for nytt sykehus i Moelv.

Les mer om prosessen som har pågått i 20 år her.

Risikoreduserende tiltak skal belyses

Nå har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte bedt Helse Sør-Øst om å belyse forhold som kan redusere risiko.

– Jeg er klar over at utredningen av videreutviklingen av Sykehuset Innlandet har pågått over lang tid og at mange mener det er på tide å fatte et endelig vedtak i saken. Det jeg nå ber om er forhold de videre utredningene uansett skulle se nærmere på, men jeg ønsker altså at dette belyses før foretaksmøte tar stilling til valg av alternativ. Regjeringen har hele tiden vært opptatt av at den endelige beslutningen om hvilke av de to alternativene som skal utredes videre i steg 2 av konseptfasen er godt nok belyst og har høy legitimitet i regionen. Tilleggsoppdraget til Helse Sør-Øst mener jeg vil bidra til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Helse Sør-Øst RHF er bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må gjennom.

Det regionale helseforetaket skal også belyse hvilke tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere frem til byggestart. Det skal belyses i både Mjøssykehus-alternativet og «Null-pluss»-alternativet.

Frist for arbeidet er satt til 10. mars.

Tema på styremøte

Risiko var tema i Helse Sør-Øst RHFs styremøte i september, da det ble flertall for nytt sykehus i Moelv.

Styremedlem Peder Kristian Olsen uttalte på møtet at han ønsket en ny, men kort runde til for å klargjøre hvordan risiko skal håndteres, og foreslo utsettelse før det ble fattet en beslutning.

– Jeg er ikke klar for å gå videre med prosessen. Jeg ønsker å se konkret hvordan risiko skal håndteres, og ber derfor om en liten runde til.

Styreleder Svein Gjedrem sa at han ikke tror det vil være mer opplysende at administrerende direktør kommer tilbake til styret med enda et notat.

– En bedre utredning av risiko kommer i neste fase, sa Gjedrem da.

Powered by Labrador CMS