NYTT SYKEHUS: Helse Sør-Øst gikk torsdag inn for nytt, stort Mjøssykehus på Moskogen ved Mjøsbrua på Ringsaker (til høyre på bildet). Foto: Stian Bye Høgsveen, Ringsaker Blad

Foto:

Flertall for nytt sykehus i Moelv

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt med seks mot fire stemmer at Mjøssykehuset skal ligge i Moelv.

Publisert

Torsdag ble avgjørelsen tatt i styret i Helse Sør-Øst. Nå skal vedtaket sendes til helseminister Ingvild Kjerkol for eventuell godkjenning i høst.

– Mjøssykehuset med tilhørende struktur er det som best svarer opp til oppgavene, uttalte Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, innledningsvis når sykehusvalget skulle behandles på dagens styremøte.

I saken om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har det stått mellom to alternativer. Det ene alternativet var det såkalte null pluss-alternativet, som innebar at man beholdt de nåværende sykehusene, men med et nytt sykehus i Hamar, og endret fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum. Det andre alternativet er et Mjøssykehus i Moelv.

Styret i Helse Sør-Øst går nå inn for nytt sykehus i Moelv.

Les mer om prosessen som har pågått i 20 år her.

 

– Et godt sykehusprosjekt

Styreleder Svein Gjedrem innledet møtet med å si at han stiller seg bak de vurderinger som administrerende direktør har gjort.

– Ut fra forutsetningene er dette et godt sykehusprosjekt, sa Gjedrem.

Han sa at sykehusbygging er et nasjonalt anliggende, og at det vedtaket Helse Sør-Øst sender til regjeringen vil bli grundig behandlet også der.

– Det ligger i kortene at dette er en sak som også krever en inngående behandling i regjeringen.

Gjedrem manet til å forberede seg på at regjeringen kan ville gjøre egne utredninger.

– Selv om vi ikke ser hva det skulle være nå, må vi være forberedt på det. Når endelig beslutning foreligger, har man snudd steinene mange ganger.

Nestleder Nina Tangnæs Grønvold sa seg enig i det.

– Dette blir politikk og diskusjon. Men det skal være mulig å gå for det vi foreslår.

Hun sa at begge alternativene har store utfordringer, men at hun liker tankegangen om Mjøssykehus bedre enn null-pluss alternativet.

– Ikke «point of no return»

Styremedlem Peder Kristian Olsen uttalte på møtet at han ønsket en ny, men kort runde til for å klargjøre hvordan risiko skal håndteres, og foreslo utsettelse før det ble fattet en beslutning.

– Jeg er ikke klar for å gå videre med prosessen. Jeg ønsker å se konkret hvordan risiko skal håndteres, og ber derfor om en liten runde til.

Styreleder Svein Gjedrem sa at han ikke tror det vil være mer opplysende at administrerende direktør kommer tilbake til styret med enda et notat.

– En bedre utredning av risiko kommer i neste fase.

Det ble også stilt spørsmål om man med vedtak torsdag passerer «point of no return». Det mente styremedlem Peder Kristian Olsen.

– Sykehus er komplekse, de må styres på en bestemt måte. Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet må i realiteten starte arbeidet med å «rigge» organisasjonen og administrasjonen. Derfor bør vi sette en fast fot i bakken.

 Styreleder Gjedrem uttalte at man ikke passerer «point of no return».

– Vi søker ikke om lån nå, graveprosessen starter ikke nå. Bedre utredning av risiko kommer i neste fase. «Point of no return» er ikke dekkende for den beslutningssituasjonen vi er i nå.

– Vedtaket er i realiteten utsettelse

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, mener vedtaket om Mjøssykehus i Moelv er det samme som vedtak om utsettelse. Han uttaler til NRK at han mener null-pluss alternativet er det beste.

– Det er aldri blitt gjort sykehusvedtak i Norge med flere forbehold enn dette. Realiteten er vel at det ikke er gjort noe vedtak her. 

Han mener det ikke er økonomi til å gjøre så store engangsinvesteringer.

Også Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne, Helse Sør-Øst, uttalte at han ikke tror det er økonomi i det regionale helseforetaket til å gjennomføre prosjektet i tillegg til andre planlagte prosjekter.

Les også: Tror OUS-saken må tilbake til Stortinget

Ansatterepresentanter bekymret for rekruttering

Christian Grimsgaard uttalte under styremøtet at han vektlegger rekruttering høyt.

– Jeg vil ha en løsning med lavest risiko, et sykehus langt fra der man bor vil gå utover rekrutteringen, sa Grimsgaard som stemte imot forslaget om nytt sykehus.

Lasse Sølvberg, valgt av og blant de ansatte, og Kirsten Brubakk, som også er valgt av og blant de ansatte, stemte imot forslaget.

Brubakk mener at det å legge sykehuset til Moelv vil gjøre rekrutteringen vanskeligere.

– Jeg tror det forsterker problemet, og det er ikke svart ut hvordan det skal løses. Jeg erkjenner at problemer er der uansett, men jeg er usikker på om det skal legges mer sten til byrden.

Hun la også til at som representant for de ansatte, vil oppleve at mange ansatte er enig og mange vil være uenig med det man fremmer.

Ansattvalgt styremedlem Bushra Ishaq støttet forslaget.

Nina Tangnæs Grønvold, styrets nestleder, uttalte at hun synes det er krevende at tre ansatterepresentanter ikke stemmer for forslaget. Hun ønsket å jobbe mer med vedtaket.

– Jeg anbefaler at man pusser enda en runde på vedtaksformuleringen, sa Grønvold.

Kom med alternativt forslag

Christian Grimsgaard kom kort tid før avstemningen med et alternativt forslag som inneholdt en ny ordlyd om det såkalte null-pluss alternativet.

Nestleder i styret, Nina Tangnæs Grønvold, uttalte at det var krevende at forslaget kom avslutningsvis.

– Det er umulig å ta stilling til dette på så kort varsel, sa hun.

Har du lest denne? Tar ikke hensyn til pandemi i sykehusplanlegging: – Illustrerende

Powered by Labrador CMS