INGEN Å MISTE: Med en nullvisjon forplikter vi oss til å jobbe hardt og over tid for å forebygge og forhindre at mennesker ser døden som en utvei når livet er så tungt at det ikke er til å holde ut, sier Bent Høie om kritikken fra Psykologforenigen. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie: – Samfunnet må gjøre mer for å forebygge selvmord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det er samfunnet og hjelpeapparatets plikt å hele tiden strekke seg etter å forebygge selvmord bedre. – Jeg tror ikke vi er gode nok til det i dag, og en nullvisjon kan hjelpe oss til å ha dette arbeidet høyt på agendaen over tid, sier han. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, er Psykologforeningen kritiske til at begrepet «nullvisjon» er overbygning for regjeringens handlingsplan mot selvmord, som legges frem i dag.  

Håkon Skard, president i Psykologforeningen, utdyper kritikken i sin egen blogg, der han redegjør for hvorfor han mener en nullvisjon for selvmord kan ha som konsekvens at det blir mer tvangsbruk i psykisk helsevern. I tillegg frykter han at det vil føre til mer «sjekklistebehandling» som kan gå på bekostning av kvaliteten og innholdet i behandlingen. Psykologforeningen mener også en nullvisjon vil bidra til at ansvaret for et selvmord vil bli individualisert, altså at man i større grad vil peke på behandler som årsak til selvmordet. Og mener en lignende strategi i Sverige ikke har ført til færre selvmord.  

Stiller seg undrende til kritikken
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som altså skal legge frem handlingsplanen torsdag, stiller seg undrende til kritikken fra Psykologforeningen.

– Selvmord er ikke relativt sjeldent. Selvmord og overdoser er de viktigste årsakene til død blant unge og voksne i alderen 15 til 49 år. Det er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange hvert eneste år. Det er en tragedie, både for den som tar sitt eget liv, og for familie og venner som står tilbake i sjokk. I tillegg til de som tar sitt eget liv, er det også veldig mange som forsøker å ta livet sitt eller skader seg selv, argumenterer han.

Høie mener samfunnet må gjøre mer for å forebygge selvmord og forsvarer å jobbe ut ifra en strategi om at vi ikke har noen å miste:

– Med en nullvisjon forplikter vi oss til å jobbe hardt og over tid for å forebygge og forhindre at mennesker ser døden som en utvei når livet er så tungt at det ikke er til å holde ut. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet, fordi arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra, sier han videre.

– Ikke en individualisering av ansvar
Helse- og omsorgsministeren har imidlertid forståelse for at det er belastende å jobbe med pasienter som står i fare for å ta sitt eget liv.

Jeg kan forsikre Psykologforeningen om at nullvisjonen ikke er en individualisering av ansvar. Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

– Det å være redd for å miste en av pasientene sine, kan være veldig tung å stå i. Jeg kan forsikre Psykologforeningen om at nullvisjonen ikke er en individualisering av ansvar.

– Vi ønsker ikke å bidra til frykt for å gjøre feil når noen er i selvmordsfare, eller skyldfølelse når noen dør i selvmord. Verken hos pårørende, etterlatte eller hos helsepersonell. Pasienter under behandling vil kunne ta livet sitt uten at dette skyldes svikt i helsetjenesten. Men det er vår plikt som samfunn og som hjelpeapparat å lære av det som skjer og hele tiden strekke oss etter å forebygge selvmord bedre. Jeg tror ikke vi er gode nok til det i dag, og en nullvisjon kan hjelpe oss til å ha dette arbeidet høyt på agendaen over tid, utdyper han.

Må følge med på tvangsbruk
Høie sier man selvsagt må være oppmerksomme på problemstillingen om sikringstiltak og tvang, men mener man kan få til gode omgivelser og menneskelige relasjoner, mindre tvang og bedre forebygging av selvmord.

– Det stemmer ikke at vi ikke har sett til erfaringer fra Sverige i arbeidet med handlingsplanen. Kritikken som har kommet der handler særlig om manglende systematikk i arbeidet mot selvmord, at det ikke har blitt gjort dybdeanalyser av årsakene til hvert enkelt dødsfall, slik det gjøres i trafikksikkerhetsarbeidet. Det skal vi gjøre i Norge. Vi skal se grundig på hvert eneste selvmord for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne blitt forhindret.

I første omgang skal det gjennomføres en pilot for hvordan hvert enkelt selvmord kan kartlegges.

– Målet på sikt er å kartlegge alle selvmord i Norge, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten, avslutter helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Powered by Labrador CMS