FLERE ÅRSAKER: – Den reduserte dødeligheten av hjerneslag skyldes flere forhold, mener professor og overlege Lars Thomassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Marit Hommedal Foto:

Langt færre dør av hjerneslag og hjerteinfarkt

Siden den første norske hjerneslagpasienten fikk trombolyse i 1998, er dødeligheten av slag redusert med cirka 70 prosent. Og langt færre dør av hjerteinfarkt nå enn for 20 år siden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin fyller 20 år i år, og vi har sett på utviklingen i Helse-Norge siden 1998.

I 1998 behandlet overlege og professor emeritus Lars Thomassen ved Haukeland universitetssjukehus den første hjerneslagpasienten i Norge med blodproppløsende behandling (trombolyse).

Dette året døde 7935 personer av karsykdom i hjernen, ifølge Dødsårsaksregisteret.

I 2016 var antall dødsfall 2406 – en reduksjon på cirka 70 prosent – samtidig som antallet innbyggere i samme periode økte med nærmere 800.000.

Forklaringer
– Den reduserte dødeligheten skyldes flere forhold, blant andre livsstilsendringer, bedre forebyggende behandling, effektiv akuttbehandling og bedre håndtering av hjerneslagpasientene i slagenheter. Resultatet er lettere hjerneslag, færre komplikasjoner, bedret funksjonsnivå og til slutt lavere dødelighet, sier Lars Thomassen til Dagens Medisin.

Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, mener trombolyse ved behandling av hjerneslag og senere års behandling med trombektomi (mekanisk «utfisking» av blodpropp) har revolusjonert slagbehandlingen.

Les mer her om hva Aamodt og andre ledere av spesialforeninger under Legeforeningen mener er det største fremskrittene innen deres fagområder.

Rekordmange PCI ved akutt infarkt
Dødeligheten av hjerteinfarkt (iskemisk hjertesykdom) har også gått kraftig ned. I 1998 døde 8821 av denne typen hjertesykdom, mens antallet var nede i 3835 i 2016, ifølge tall fra Dødsårsaksregisteret. Det er en reduksjon på 57 prosent.

Den største nedgangen i dødelighet av iskemisk hjertesykdom har skjedd hos menn, hvor antallet dødsfall ble redusert fra 4968 til 2.164. For kvinner var nedgangen mindre, fra 3853 til 2164.

Mye av nedgangen skyldes utblokking av årene(PCI). I fjor ble det utført 12.913 PCI i Norge, det høyeste antallet noensinne. For tyve år siden var antallet 4.200. Parallelt har antallet bypassoperasjoner blitt redusert fra 5400 i toppåret 2004 til 1236 i fjor. Det fremgår av data fra det norske hjertekirurgiregisteret.

Les også sak om hjerteoperasjoner: Redder hjertesyke med kateterbasert metode

Kreft har nå overtatt som viktigste dødsårsak, foran kreft, for menn i Norge – og i noen andre land. I 2016 var det 600 flere menn som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdom.

For kvinner ser det litt annerledes ut; i 2016 var det tusen flere kvinner som døde av hjertesykdom enn av kreft.

Powered by Labrador CMS