MISNØYE: Helseminister Ingvild Kjerkol ble møtt av demonstranter med fakler da hun ankom Gravdal sykehus i Vestvågøy kommune i Lofoten denne uken. En lekket rapport viser at sykehusdirektøren anbefaler nedleggelse av akuttkirurgien i både Lofoten og Narvik. Foto: Gustav Fauskanger Pedersen / Avisa Lofoten / NTB

Helse Nord-direktøren vil fjerne akuttkirurgi fra Lofoten og Narvik

Administrerende direktør Marit Lind anbefaler å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og i Narvik. Nå skal saken drøftes med pasienter og ansatte.

Publisert Sist oppdatert

«Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er å sikre framtidig bærekraft», heter det i en rapport basert på konklusjonene til fem arbeidsgrupper.

Helse Nord-ledelsen anbefaler å beholde den indremedisinske akuttberedskapen i Lofoten og Narvik. Bakgrunnen er at de fleste pasienter i denne gruppa er eldre og svake, ifølge NRK, som har fått tilgang til rapporten som er et drøftingsutkast. 

Beslutningsforum 19.06.23. 
Marit Lind, adm.dir. i Helse Nord RHF
Foto: Tone Herregården
UNDER TVIL: Marit Lind har tvilt seg frem til at hun vil legge ned akuttkirurgien i Lofoten og Narvik.

Drøftinger før jul

«For disse pasientene, og da særlig de skrøpelige eldre, vil det bli svært belastende å måtte transporteres over lengre avstander, spesielt slik det er anbefalt mellom Lofoten og Vesterålen», står det i rapporten, som nå skal legges fram til drøfting.

– Både de ansatte og pasientenes organisasjoner skal gis anledning til å si sin mening, bekrefter kommunikasjonsdirektør Skjalg Fjellheim i Helse nord overfor NTB.

Et drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg skal skje neste uke – få dager før jul. 9. januar skal styret i Helse nord behandle den helhetlige planen. Deretter skal planen ut på høring, før styret gjør sitt endelige vedtak. Deretter er det ifølge NRK ventet at saken havner hos helseministeren, som har siste ordet i saken.

Kjerkol møtt med kritikk

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk mange kritiske spørsmål da hun møtte de ansatte ved Nordlandssykehuset Lofoten tirsdag denne uka. Hun la vekt på at ingenting skal besluttes før saken er bredt belyst. Det skal gjennomføres en høring der alle skal få si sitt.

– Jeg er her og har snakket med tillitsvalgte og fagfolk – og jeg kommer tilbake når Helse Nord har gitt Helse- og omsorgsdepartementet sin anbefaling. Alle i Lofoten og fagfolkene på Gravdal vil bli både sett og hørt. Men til slutt må man ta en beslutning, sånn er også demokratiet, sa hun ifølge Fremover.

Hun lovet at regjeringen kommer til å lande saken trygt, noe som vil ivareta den akuttmedisinske beredskapen i Nord-Norge.

Høyre: – Prosess ute av kontroll

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen mener helseministeren har startet en prosess som ser ut til å være fullstendig ute av kontroll.

– Høyre mener at dagens sykehusstruktur med akuttfunksjoner må ligge fast. De aller fleste pasienter i Lofoten blir ferdigbehandlet på sitt lokalsykehus. Å fjerne akuttfunksjonene vil bidra til å skape større avstand til helsetjenesten og mindre beredskap, sier hun i en kommentar til NTB.

Hun var torsdag også en tur i Lofoten sammen med stortingskollega Erlend Svardal Bøe for å møte fagfolk og tillitsvalgte på sykehuset.

SV frir til Høyre

SV ber Høyre om å gi sin tilslutning til SVs forslag om «at ny sykehusstruktur i Helse nord vedtas av Stortinget». På den måten kan de stanse regjeringens planer, påpeker Marian Hussein, helsepolitisk talsperson og nestleder i SV.

– Det er frustrerende å se hvordan regjeringen setter ulike deler av helsetilbudet i Nord opp mot hverandre, og slik setter innbyggeres trygghet på spill, sier hun til NTB.

Hun mener det som er et politisk ansvar for likeverdige helsetjenester, blir pulverisert gjennom helseforetaksmodellen.

Powered by Labrador CMS