Styret i Helse Nord drøftet i styremøte 24. august den svært alvorlige økonomiske situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord.

Foto: Anne May Knudsen / Helse Nord RHF

Helse Nord utsetter nye investeringer

– Vi bruker mer penger enn vi har, vi bruker faktisk penger vi ikke har. Vi er nødt til å få økonomisk kontroll. Først da har vi sikkerhet for at vi har penger til å betale for investeringer, uttaler styreleder Renate Larsen.

Publisert

Styret i Helse Nord RHF vedtok på forrige styremøte å ikke iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter.

– Dette var ikke en enkel beslutning, men helt nødvendig og ansvarlig, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen i en pressemelding.

Det var i behandling av den økonomiske langtidsplanen for 2023-2026 med investeringsplan for 2023-2030 at det ble konstatert at den økonomiske situasjonen i det regionale foretaket er forverret.

RHF-et skriver at det betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.

– Vi bruker mer penger enn vi har, vi bruker faktisk penger vi ikke har. Vi er nødt til å få økonomisk kontroll. Først da har vi sikkerhet for at vi har penger til å betale for investeringer, uttaler styreleder Renate Larsen.

Larsen uttaler at man har fulgt den økonomiske utviklingen i 2022 nøye, og at styret i flere måneder har vært tydelige på at det er helt nødvendig at helseforetakene hver for seg og foretaksgruppen Helse Nord samlet får kontroll på driftsøkonomien.

– Nå har vi kommet dit at vi må utsette flere planlagte investeringer. Den økonomiske utviklingen i helseforetakene går ikke i ønsket retning. Hittil i år har vi et avvik på over 500 millioner kroner, og det er helt avgjørende at helseforetakene får økonomien under kontroll før nye større investeringer kan besluttes. Å utsette investeringer vil ikke løse problemene i driftsøkonomien, men reduserer risiko for at vi går tom for penger.

Det presiseres at det er snakk om investeringer som er planlagt i Helse Nords økonomiske langtidsplan.

Investeringer som pågår, som Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik, skal ferdigstilles.

Vedtaket omhandler primært nye prosjektene Nye Helgelandssykehuset og UNN Åsgård. Hvilke konsekvenser det får for øvrige investeringer vil styret komme tilbake til ved behandling av budsjettrammer for 2023 på styremøtet i oktober.

UNN fortsetter planleggingen av nybygg

Universitetssykehuset Nord-Norge lover likevel å ferdigstille de forberedende prosessene for nytt Åsgård sykehus og ny C-fløy i Breivika så langt det lar seg gjøre.

– Det er svært beklagelig at vi er kommet i denne situasjonen, og jeg har stor forståelse for den skuffelsen involverte ansatte og brukere nå kjenner på. De har gjort en god og omfattende jobb med planene for nytt bygg til psykisk helse og rus ved Åsgård, og mange har gledet seg over endelig å være i gang, sier uttaler fungerende administrerende direktør Marit Lind til Pingvinavisa, sykehusets avis.

Fungerende administrerende direktør Marit Lind. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Vi trenger virkelig et nytt og funksjonelt bygg, av hensyn til både pasienter og ansatte. Dagens bygningsmasse er både utdatert og dårlig. Det samme gjelder for nyfødt intensiv ved UNN i Breivika, sier Lind.

Hun sier at man samtidig må ha forståelse for den økonomiske situasjonen UNN og Helse Nord er i. så langt i år rapporterer UNN et underskudd på 250 millioner kroner.

Fullfører konseptarbeidet

– Arbeidet med å sluttføre den pågående konseptfasen for nytt sykehus på Åsgård skal sluttføres som planlagt nå i høst, sier Marit Lind.

Skisse av planene for nytt Åsgård sykehus fra tidligere i prosessen. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen sier at hvis man må vente risikerer man at deler av arbeidet må gjennomgås på nytt, og at det i så fall vil koste mer.

– Jeg vet at mange er både overrasket og frustrert over denne utsettelsen, og det er ingen tvil om at ytterligere utsettelse av dette byggeprosjektet oppleves som demotiverende og utmattende for alle som har lagt ned mye krefter og tid i planleggingen av nytt sykehusbygg, uttaler klinikksjef Eirik Stellander ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Tor-Arne Hanssen uttaler at de planlegger å starte konseptfase for ny C-fløy ved UNN Breivika så snart som mulig.

I planleggingen av en ny C-fløy er blant annet nye lokaler til nyfødt intensiv, nye operasjonsstuer og ny helikopterlandingsplass som tilfredsstiller landingskrav til det nye SAR Queen redningshelikopteret.

Powered by Labrador CMS