KONTROLLERT INNSYN: Helseminister Bent Høie lar stortingsrepresentantene lese risikorapporten, men de får den ikke utlevert. Foto: Målfrid Bordvik

Stortingspolitikerne får lese hemmelig rapport i lukket rom uten mobiltilgang

Risikorapporten som er utarbeidet i luftambulanse-saken er så sensitiv at politikerne bare får innsyn under streng kontroll.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det har helseminister Bent Høie (H) bestemt etter at Stortingsflertallet tidligere denne måneden vedtok at regjeringen må offentliggjøre risikoanalysen av ambulanseflyberedskapen som Helse Nord har utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet.

Også Dagens Medisin har bedt om innsyn i rapporten, men fått avslag med begrunnelse i offentlighetsloven §23, som gjelder omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon.

LES KOMMENTAR: Er spillet over nå?

Frykter svekket forhandlingsposisjon
– Rapporten har opplysninger som private aktører kan bruke for å styrke sin forhandlingsposisjon dersom det blir behov for å sette inn ekstra tiltak. Rapporten inneholder også omtale av private aktører, sier helseminister Bent Høie om bakgrunnen for at dokumentet holdes tilbake.

Han tar imot Dagens Medisin på sitt kontor dagen etter at det klart at Babcock og Norsk Flygerforbund ble enige om avtale for ambulanseflygerne.

– Siden Stortinget har vedtatt offentliggjøring av risikorapporten har jeg et dilemma. Jeg forstår at Stortinget har behov for innsyn, noe de også har rett til etter grunnloven. Intensjonen med Stortingets vedtak var innsyn for å vurdere innholdet i rapporten, og jeg har valgt en løsning som ivaretar det, sier Høie.

Bare gjort én gang før
– Stortingsrepresentantene kan gå inn på et rom hos presidentskapets administrasjon og lese dokumentet uten å ha med seg telefon. Slik kan de vurdere innholdet og ivareta sin kontrollfunksjon uten at dokumentet offentliggjøres, sier Høie.

Stortingets administrasjon sier til Dagens Medisin at de ikke er kjent med at det er gitt innsyn på denne måten tidligere.

– Hva er bakgrunnen for dette sjeldne grepet?
– Jeg ønsker å ivareta pasientene på en best mulig måte, sier helseministeren.

Opposisjonen reagerer på hemmelighold
I et brev til Stortingets president ber Høie særskilt om at Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) informeres om muligheten for å lese dokumentet. De er de samme politikerne som 7. juni ba om innsyn.

– Stortinget har etter grunnloven rett til å få innsyn i alle dokumenter vi ber om for at vi skal kunne ivareta vår rolle, og statsråden måtte derfor legge til rette for det. Stortinget har nå gått fra hverandre og representantene har reist hjem så er det ikke gjort så lett tilgjengelig. Men jeg skal ta kontakt og sikre meg at jeg får innsikt, sier Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, som oppholder seg i Trøndelag.

Stortingets administrasjon bekrefter at enkelte representanter har gjort avtale om å få lese dokumentene. Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen vil møte opp for å lese, selv om hun synes det skjer på en «veldig spesiell» måte.

– Jeg har lenge reagert på hemmeligholdet i denne saken. For de andre rapportene som ble hemmeligholdt, men som senere ble offentliggjort etter vedtak og brev fra Stortingsflertallet, så var begrunnelsen om hemmelighold bare tøys og tull. Selvfølgelig kan det være noe som er av en slik art at det offentlige Norge ikke bør få lese dette dokumentet, men i utgangspunktet er det hemmeligholdet som Høie har praktisert i denne saken sterkt kritikkverdig. Han må ha veldig gode begrunnelser for å gå imot Stortingets vedtak om offentliggjøring, sier Toppe, som vil vurdere dette etter å ha lest den hemmelighetsstemplede rapporten.  

Høie: Gode forutsetninger for overgangen
Etter at Babcock og pilotene kom til enighet om avtalen som sikrer at inntil 98 flygere i Lufttransport kan kreve jobb hos Babcock, mener Høie nå at situasjonen er betydelig forbredet for innbyggerne i Nord-Norge.

– Både Norsk Flygerforbund og Babcock har tatt betydelig ansvar og strukket seg langt, og jeg opplever at det genuint er av hensyn til pasientene. Jeg har inntrykk av at veldige mange piloter ønsker å jobbe videre i tjenesten, og det er gode forutsetninger for en fin overgang når Babcock tar over. Det gir trygghet og jeg tror ikke vi vil oppleve at mange slutter, sier Høie.  

Les også: Ny tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen

– Hva er den største utfordringen fremover?

– Den største risikoen er knyttet til Lufttransport sin evne til å levere i henhold til kontrakt. Vi har en plan hvis de ikke klarer det, men mulighetene deres er betydelig forsterket etter enigheten med pilotene, mener statsråden.

På spørsmål om Lufttransport bør ilegges bøter for ikke å ha levert etter avtale, svarer Høie at det er opp til Luftambulansetjenesten HF og helseforetakene å vurdere.

Powered by Labrador CMS