Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Er spillet over nå?

Beredskapskrisen er ikke over selv om pilotene og Babcock er enige. At helseminister Bent Høie (H) velger en svært sjelden løsning for innsyn i sentrale dokumenter, understreker alvoret.    

Publisert: 2018-06-21 — 15.30 (Oppdatert: 2018-06-21 — 14.56)
Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Per Corneliussen

KOMMENTAR: Stortinget har vedtatt at dokumenter som så langt har vært unntatt offentligheten i ambulanseflysaken skal gjøres tilgjengelig for alle der. Det har skapt hodebry for helseministeren som til syvende og sist har det øverste ansvaret for at beredskapen i Helse-Norge er på stell.

For selv om det er godt nytt og så absolutt et skritt i riktig retning at forhandlingene mellom dagens piloter i Lufttransport AS og Babcock, som overtar det operative ansvaret for luftambulansetjenesten 1. juli neste år er i havn, er det for tidlig å avblåse krisen helt.

SÅ HVORFOR er Bent Høie så tilbakeholden med å levere ut dokumentene med risikoanalysene? Hans ytterst korrekte svar er at dokumentene inneholder opplysninger som leverandører kan bruke til å styrke sin posisjon i forhandlinger.

Selv om han ikke sier det, ligger det en fortsatt usikkerhet for om situasjonen virkelig roer seg i det svaret. Strengt tatt er alle forhandlinger nå avsluttet.

Lufttransport AS har påtatt seg ansvaret for et svært viktig samfunnsoppdrag. Det er på tide at de viser seg tilliten verdig.

DOKUMENTENE DET er snakk om gir en analyse av fremtidig risiko gitt ulike scenarier. Når Høie snakker om forhandlinger med leverandører er det all grunn til å anta at det er Lufttransport han snakker om. De har truet med konkurs tidligere i saken. Nå er det i realiteten det eneste kortet de har igjen. Da kan det bli aktuelt med forhandlinger om leie av fly fra Lufttransport og dets eier, rederfamilien Ugland i Grimstad.

Det er imidlertid helt uforståelig hvorfor de skulle trekke konkurskortet nå.  Det vil ikke være egnet til noe annet enn å sette befolkningens liv og helse i fare, og svekke selskapets omdømme enda mer enn det de allerede har klart gjennom de siste måneders agering.

OVER LANG tid har vi vært vitne til et uverdig maktspill om ambulanseflytjenesten i Norge. Den store taperen i dette spillet så langt har vært befolkningen i Nord-Norge. For dem handler dette i ytterste konsekvens om liv eller død. De har krav på den samme tilgjengeligheten til avansert medisinsk utredning og behandling når de trenger det som oss som bor bare et steinkast unna slike tjenester. Da er de avhengige av en luftambulanse som fungerer 24 timer i døgnet.

Maktspillet har tatt fra dem forutsigbarhet og trygghet for at det er sånn. Ansvaret for det hele ligger på manges skuldre. Helseministeren har det øverste ansvaret. Luftanbulansetjenesten HF har på vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomført en anbudskonkurranse som har skapt så mye støy at de bør støvsuge egen prosess for hver smitt og smule for å finne ut hva som gikk galt.

LUFTTRANSPORT AS, som tapte anbudskonkurransen om videre drift av ambulanseflytjenesten, bærer et betydelig ansvar. Det må med skam og melde kunne sies at jeg lurer litt på om de er sitt ansvar bevisst. Det er grunn til å minne om at de har underskrevet en juridisk bindende kontrakt om lunftambulanseflytjenester i hele Norge frem til 1.juli 2019. Selskapet har gjennom tidligere anbud vunnet oppdraget, de får betalt som avtalt og det er deres plikt å levere i henhold til avtalen. Det har de ikke gjort etter at det ble kjent at de tapte anbudet om videre drift til Babcock.

 Selskapet har skjøvet pilotene og deres lønnsbetingelser foran seg i et maktspill som ikke har vært noe vakkert syn. Sentralt helsepersonell i akuttberedskapen i Nord Norge har spilt med for å sikre sine gode kolleger – flygerne- som de er trygge på og over lang tid har etablert gode samarbeidsrutiner med, videre arbeid. Det er forståelig og også viktig for pasientene, men spillet ble trukket for langt.

NÅ ER pilotene sikret videre arbeid hos Babcock. Det er den best tenkelige løsningen. Det sikrer gode og trygge samarbeidsforhold i tjenesten, noe som er avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. For det hersker ingen tvil om at pilotene det er snakk om besitter en unik kompetanse som er viktig å ha med videre både for helsepersonellet i tjenesten og for pasientene. 

Det må kunne forventes at Lufttransport AS nå leverer i henhold til den avtalen de har inngått med norske helsemyndigheter og som de får betalt for. Selskapet har påtatt seg ansvaret for et svært viktig samfunnsoppdrag. Det er på tide at de virkelig viser seg tilliten verdig.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 21.06.2018 22.30.06

  Nesten pinlig å måtte minne om at et selskap umulig kan levere når viktige og vanskelig erstattbare ansatte søker seg bort pga usikkerhet om fremtiden. Da er konkurs en vanlig og fullt lovlig løsning. Dette er basiskunnskap i all næringsdrift, og burde også være det for journalister. Spørsmålet er hvorfor ansatte søker seg bort, og hvem som har ansvaret for det? Det er det enkelt å svare på.

 • Bagatellisering? 21.06.2018 23.16.43

  Ja det er enkelt, men millionene ruller av helsepenger fra pasientbehandling, for å brannslukke administrativ og manglende ledelse. Stusser over journalistens ensidige kommentar om "spillet er over". Jeg anser akuttsaken som alvorlig for pasientsikkerheten i Norge og spesielt i Helse Nord.

 • Ledelsesansvar 21.06.2018 22.08.59

  Det er helseministeren som har det øverste ansvaret for organisering av livsviktige akuttjenester. Når organiseringen i HF,ene han leder medfører usikkerhet og risiko for å miste jobben, er det enkel tenkning at ansatte søker seg bort når en vet en nå mister jobben.Enkel risikoanalyse. Ansvarspulverisering, skylde på hverandre, problemet er løst, er ingen løsning. Det er overordnet lederansvar å sørge for en organisering uten denne type risiko.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!