GULT NIVÅ: Sykehusdirektør Grethe Aasved er bekymret for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet og hever derfor beredskapsnivået.  Foto: Unni Skoglund

GULT NIVÅ: Sykehusdirektør Grethe Aasved er bekymret for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet og hever derfor beredskapsnivået. 

Foto: Unni Skoglund

Hever beredskapen på grunn av sykefravær

På flere klinikker i St. Olavs hospital er sykefraværet på over 25 prosent.– Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor, advarer sykehusdirektøren. 

St. Olavs hospital i Trondheim er i en utfordrende driftssituasjon på grunn av stor pasienttilstrømming, høyt belegg på sengepostene, covid-19-pandemi, mange utskrivningsklare pasienter og høyt sykefravær blant ansatte. Dette medfører et økende antall utsatte operasjoner og poliklinikktimer. Samtidig har opplæringsfasen i Helseplattformen startet. 
 

– Det er en sammensatt situasjon som gjør at vi nå går i gul beredskap og setter inn sykehusovergripende tiltak, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en nyhetsmelding. 

 
Økende sykefravær
 
​Sykefraværet har vært økende gjennom de siste ukene, og på sykehusnivå varierer det nå mellom 13 og 18 prosent. Men det er stor variasjon mellom klinikkene, der det på flere klinikker er målt sykefravær på over 25 prosent. 
 
Situasjonen medfører at St. Olavs hospital må utsette mer planlagt aktivitet som etter en forsvarlighetsvurdering kan vente, og sykehuset har varslet Statsforvalteren om at beredskapen heves til gult nivå 11. februar. Kommunene i St. Olavs område holdes informert om driftssituasjonen.  
 
 
«Urovekkende stor»
 
St. Olavs hospital overvåker situasjonen kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud.
 
– Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor. Vi må sikre at vi iverksetter tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretar pasientsikkerheten, sier Grethe Aasved. 
 
Til nå er i underkant at 700 operasjoner utsatt i tillegg til et økende antall polikliniske konsultasjoner.
Powered by Labrador CMS