KRITISK: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, ber Helse Midt-Norge vente med videre utrulling av Helseplattformen.

Helseplattformen: Slik gjenvinner dere tilliten, Helse Midt-Norge

Det er alltid krevende å gjenvinne tillit når den så å si er borte – og det er heller ikke helt lett å skjønne hvem som faktisk er på lag med hvem i denne uholdbare situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

STIG SLØRDAHL, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, skriver om å bygge tillit og betydningen av godt lagspill i forbindelse med alle problemene med Helseplattformen (DM 4.10).

Det er liten tvil om at legene nå oppfatter Helseplattformen som en slags «motspiller». Helse Midt-Norge er imidlertid i en litt annen posisjon. Som eier med beslutningsmyndighet er de en potensiell medspiller.

TILLIT. Slørdahl har rett i at tillit bygges hvis de ansatte opplever at feil rettes og at brukervennligheten bedres, men dessverre viser samtlige rapporter og undersøkelser at så ikke skjer.

Noen funn fra vår siste medlemsundersøkelse blant legene på St. Olavs hospital:

  • Nær 9 av 10 mener pasientsikkerheten er truet på grunn av journalsystemet, 46 prosent i «stor grad».
  • 86 prosent er redd for at de selv, på grunn av systemet, skal gjøre feil – enten i stor grad (55 prosent) eller moderat grad (30,9 prosent).
  • 4 av 10 svarer at journalsystemet gjør at de enten vurderer å slutte, eller aktivt søker ny jobb.
  • 10 måneder etter innføringen, tror bare 6,7 prosent at Helseplattformen blir et godt arbeidsverktøy «på sikt». 

Dersom en behandlingsmetode hadde vært beheftet med tilsvarende risiko og vi hadde fortsatt med den, ville legene mistet lisensen med én gang. Skulle vi vurdert å rulle ut denne behandlingen, uten å rette opp de bivirkningene behandlingen har, tør jeg ikke tenke på hva som ville skjedd med pasientene og legene.

KRITISK. Situasjonen er med andre ord svært kritisk. Legene opplever at pasientsikkerheten er truet som følge av løsningen, og arbeidsbelastningen på de ansatte er enorm. Vi i Legeforeningen er bekymret for de ansattes helse.

Det er nettopp de ansattes dobbelt- og trippelsjekking som sørger for god pasientbehandling på St. Olavs hospital nå. Pasientsikkerheten ivaretas altså på tross av systemet – ikke på grunn av systemet. Stikk i strid med alle intensjoner og målsettinger. Den sårbare situasjonen de ansatte står i skaper mye frustrasjon og usikkerhet.

UTSETT INNFØRING! Ut fra det vi vet i dag, inkludert erfaringer fra både Danmark og Finland, må produktet Helseplattformen bli markant bedre før videre utrulling finner sted. I vår siste undersøkelse fra St. Olavs hospital har som nevnt bare 6,7 prosent av legene tro på at Helseplattformen kan bli bedre på sikt. Forbedringspotensialet er mildt sagt betydelig.

Vi heier på at styret i Helse Midt-Norge nå legger prestisje til side og fatter en klok beslutning. En beslutning som gjør at Helseplattformen blir adskillig bedre og dermed ivaretar pasientsikkerheten – og dette må skje før videre utrulling av systemet finner sted.

Et avgjørende steg på veien for å gjenvinne tilliten er derfor å falle ned på en beslutning om å utsette videre innføring av Helseplattformen – og heller sette absolutt alle krefter inn på å bedre systemet på St. Olavs hospital.

For en ting er sikkert: Den uholdbare situasjonen ansatte på St. Olavs hospital står i, kan ikke fortsette. I så fall vil det fort gå utover mer enn bare tilliten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS