HELSE-MIDT FÅR NY HELSEPLATTFORM: St.Olavs hospital (på bildet) samt alle sykehusene og kommunene, inkludert fastlegene er ment å skulle ta den nye helseplattformen i bruk når den er ferdig. Arkivfoto: St.Olavs.  Foto:
HELSE-MIDT FÅR NY HELSEPLATTFORM: St.Olavs hospital (på bildet) samt alle sykehusene og kommunene, inkludert fastlegene er ment å skulle ta den nye helseplattformen i bruk når den er ferdig. Arkivfoto: St.Olavs. Foto:

IT-selskap trakk seg fra milliardanbud i Helse Midt i siste liten – kun én leverandør igjen

Selskapet Cerner har trukket seg fra konkurransen om en leveranse i Helse Midt-Norge verdt 2,7 milliarder kroner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er selskapet Epic som dermed «vinner» anbudet om å levere teknologien til Helse Midt-Norges prestisjeprosjekt «Helseplattformen», etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen.

Sliter i Danmark
Amerikanske Epic Systems Corporation er samme selskap som leverer løsningen til den danske Sundhedsplatformen, som forøvrig har fått massiv kritikk i Danmark. (Les mer om dette lenger ned i saken).

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge.
Prosessen med å lyse ut anbud til Helseplattformen har pågått i årevis. Anbudet har en ramme på 2,7 milliarder kroner og ble lyst ut i august 2016.

– Ikke forenlig med vår modell
Nå har altså ett av de to selskapene som sto igjen, trukket seg.
Kommunikasjonsdirektør for amerikanske Cerner, Hans Jacob Moe, begrunner dette slik:
– Vi har hele tiden vært enig i målet – å lage én journal for alle innbyggerne i Helse Midt. Slik dialogen utviklet seg ble det klart at Helseplattformen ønsket løsninger som er veldig skreddersydde for regionen og kommunene. Dette var ikke forenlig med vår forretningsmodell, fordi vi tror på å bygge et økosystem der vi integrerer norske løsninger som svarer på spesifikke norske behov. Vi mente dermed at det riktige var å trekke oss, sier Moe til Dagens Medisin.

Helse Midt: – Svekker ikke forhandlingsposisjonen

Dermed er det kun amerikanske Epic igjen, og som får underskrive kontrakten i høst.

At uttrekkingen skulle gjøre det vanskeligere for Helse Midt-Norge å stille krav til leverandøren, siden de nå kun har èn, tilbakevises av Sigrun Berge Engen,  kommunikasjonssjef for Helseplattformen:
– Nei, det tenker vi ikke. Kravene er stilt, og i en offentlig anskaffelse kan en ikke endre dette vesentlig underveis. Vi mener vi er kommet så langt i dialogen at vi ikke har en svekket konkurransesituasjon. Vi skulle gjerne hatt dem med helt til slutt, men de trakk seg såpass seint at alle planlagte dialogmøter var gjennomført.  Denne anskaffelsen er en såkalt konkurransepreget dialog, og det ligger mye læring i dette både for leverandører og kunder.

– Svekkes Helse Midts posisjon i forhandlingene nå?

– Det er fortsatt mye som skal forhandles, og jeg tror ikke posisjonen er nevneverdig svekket fordi Cerner har trukket seg. Vi har hatt mange møter om pris, vi vet mye om hvor leverandørene ligger prismessig. Videre hadde vi dialogmøter med Cerner fram til de trakk seg.

Løsningen som planlegges i Helse Midt-Norge omfatter 84 kommuner og inkluderer alle fastlegene i regionen.

 – Nå skal vi få fram en avtale som er så god at all kommunene slutter seg til løsningen og utløser sine opsjoner, og favne alle fastlegene i Helse Midt-Norge slik at de blir motiverte til å være med på dette – og det er noe leverandøren må forholde seg til i forhandlingene.

Dansk Sundhedsplatform med massive problemer

Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.
Men innføringen har fått massiv kritikk, og har vært preget av store problemer i Danmark, og i en  nylig undersøkelse utført av Region Hovedstaden kom det frem at 66 prosent av legene som ble spurt, er misfornøyde med Sundhedsplatformen, ifølge danske Dagens Medicin. (innlogging)

Prøvesvar kom ikke til riktig lege
I mars gikk den danske sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (V) ut og karakteriserte problemene som påføres helsevesenet på grunn av systemet, som uholdbare.

Politiken, og også danske Dagens Medicin skrev i desember at resultater av vevsprøver, røntgenbilder og scanninger som gir avgjørende svar på pasientenes sykdom, aldri kom frem til legene som hadde bestilt dem på Sundhedsplatformen.
Problemene med innføringen av Sundhedsplatformen i Danmark sier Helseplattformens Sigrun Berge Engen, at de kjenner til. 

– Vi følger nøye med på anskaffelser som ligner våre, også den i Danmark. Vi har besøkt og sett på Epics løsninger i flere land og satt oss inn i andre prosjekter, både det som er bra og mindre bra. Suksesskriteriene hos oss er hvordan vi tar imot teknologien.

– Så dere er ikke bekymret for kritikken mot systemet i Danmark?

– Nei vi er ikke bekymret for det, vi føler oss trygge på en god løsning. Nøkkelen til å lykkes er blant annet bred involvering fra de ansatte i helsetjenesten, sier Berge Engen.
– Det er Epic som leverer teknologien, og Hemit (Helse Midts egen IT-leverandør, journ.anm) som skal drifte Helseplattformen inntil en eventuell nasjonal tjenesteleverandør er avklart.

Kontrakt tidlig i 2019
Ifølge Berge Engen vil det komme et endelig tilbud fra leverandøren til høsten. Etter planen skal det skrives kontrakt tidlig 2019.

– Og da starter innføringen. Vi har allerede startet planleggingen; og ansatt prosjektledere for innføring i alle helseforetakene og i Trondheim kommune.
Dagens Medisin har kontaktet selskapet Epic for en kommentar. De har ikke svart på vår henvendelse.

Dette er Helseplattformen

  • Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».
  • Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.
  • Ifølge Helse Midt er kravspesifikasjonen til Helseplattformen utarbeidet i prosjektorganisasjonen som har medarbeidere fra flere kommuner og inkluderer en rekke fag; leger, sykepleiere, farmasøyter, fysio- og ergoterapeuter, IT-ressurser, virksomhetsarkitekter, jurister og andre.
  • – I arbeidet med innspill til krav gjennomførte vi over 100 workshops der nærmere 400 fagfolk og brukerrepresentanter var involvert i å beskrive dagens situasjon og spille inn ønsker og krav. I arbeidet med å evaluere tilbud fra leverandørene i anskaffelsen har vi i tillegg hentet inn ekstra ressurser fra helseforetak og kommuner, sier Berge Engen.
Powered by Labrador CMS