Skal ta stilling til mandat for sammenslåing av sykehus i Helse Midt

Denne uken skal styret i St.Olavs hospital ta stilling til om de skal vedta innspillene til mandatet for sammenslåingen av helseforetak i regionen

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Det var i desember at styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok å be om at administrerende direktør utredet fordeler og ulemper ved en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF.

De ba om at utredningen klargjør hvorvidt en sammenslåing kan bidra til å styrke det samlede tjenestetilbudet og kvaliteten på pasientbehandlingen

Mandatet for utredningen er på en innspillsrunde, og fristen er satt til tirsdag.
Onsdag er det styremøte ved St.Olavs hospital.

– Det styret ved St.Olavs skal gjøre er å vedta innspill til mandatet for sammenslåing. I så fall behandles mandatet i styret til det regionale helseforetaket i mars, og et utredningsprosjekt vil ebentuelt starte i april, opplyser kommunikasjonssjef Tor Harald Haukaas til Dagens Medisin.

Les hele forslaget til mandat her

Powered by Labrador CMS