FÅR FORELEGG: Helse Bergen får et forelegg etter feildosering av cellegift. Helseforetaket dekker Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Julie Kalveland

Helse Bergen og sykehusapotek får millionforelegg etter alvorlig feilmedisinering

Helse Bergen og sykehusapotekene i Vest får forelegg på henholdsvis 1,6 millioner og 1 million kroner etter at en mann døde etter feilmedisinering.

Publisert

Saken gjelder en 56 år gammel mann som i juni 2020 ble feilbehandlet på Haukeland sykehus, opplyser Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

I en pressemelding opplyses det at mannen skulle behandles med cellegift 22. juni 2020, som ble forskrevet av lege i forbindelse med en pasientkonsultasjon foretatt kort tid i forveien.

– Ved en feil ble det rekvirert en dosering som var ti ganger så høy som den skulle være. Rekvisisjonen ble deretter sendt til sykehusapoteket, og produsert i henhold til bestillingen, skriver statsadvokatene.

Cellegiften ble gitt til pasienten uten at det ble oppdaget at doseringen var dødelig. Mannen døde som følge av feilmedisineringen sju dager senere.

– Denne tragiske hendelsen er ikke et resultat av et uhell, men skyldes mangelfulle rutiner både ved sykehuset og ved sykehusapoteket, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Saken mot legen som rekvirerte cellegiften, er henlagt som intet straffbart forhold bevist fordi statsadvokaten ikke har funnet at den nedre terskel for straffbar uaktsomhet er overtrådt.

«Legen har opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt», skriver statsadvokaten.

Powered by Labrador CMS