BLODPLASMA: Helse Bergen skriver at produksjon av tørket blodplasma ved blodbankene i Norge gir bedre utnyttelse av blodgiverressurser og stabil tilgang på et livreddende produkt. Illustrasjonsbilde: Helse Bergen

Foto:

Helse Bergen er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge

Helse Bergen har fått tildelt 15 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørket blodplasma i blodbankene.

– Dette gir oss en unik mulighet til å produsere tørket blodplasma som kan distribueres til ambulanser, luftambulansen, lokalsykehus, Forsvaret og kommunehelsetjenesten, sier prosjektleder Torunn Oveland Apelseth, til Helse Bergens egen nettside.

Prosjektet går over tre år. Nå jobbes det med å sluttføre et prosjektdirektiv, samt med informasjonsmateriell som skal sendes til potensielle leverandører av teknologien.

Apelseth er seksjonsoverlege på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, en avdeling som de to siste årene har jobbet sammen med kolleger fra Forsvaret og nordiske kolleger fra Sverige og Finland om utvikling av tørket blodplasma.

– Målet med prosjektet er å få utviklet teknologi som kan gjøre oss selvforsynt med tørket blodplasma. Det brukes i behandling av pasienter med livstruende blødninger. Rask blodoverføring reduserer dødelighet ved store blødninger.

Apelseth sier produktet er lett å oppbevare og ta med seg utenfor sykehus.

– Det brukes i dag i alle våre luftambulanser, ved militære operasjoner og i kommunehelsetjenesten, men også i sykehus i situasjoner der det haster med å starte behandling med plasma. Ønsket er at teknologien kan deles med flere sykehus i Norge og Norden.

Powered by Labrador CMS