EMESTRING-KLINIKKEN: Dette er terapeutrommet der e-terapeutene sitter i åpent kontorlandskap og gjør veiledet internettbehandling. Dette til forskjell fra ordinær poliklinisk behandling der hver psykolog sitter på sitt eget kontor. – Dette åpner for tett veiledning fra kolleger, man kan spørre om hjelp til å tolke eller formulere en setning, og man får et fagmiljø med god læring og høy kvalitet, sier seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik.  Foto: Anne Christine Olsen
EMESTRING-KLINIKKEN: Dette er terapeutrommet der e-terapeutene sitter i åpent kontorlandskap og gjør veiledet internettbehandling. Dette til forskjell fra ordinær poliklinisk behandling der hver psykolog sitter på sitt eget kontor. – Dette åpner for tett veiledning fra kolleger, man kan spørre om hjelp til å tolke eller formulere en setning, og man får et fagmiljø med god læring og høy kvalitet, sier seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik. Foto: Anne Christine Olsen

Kan rulle ut internettbehandling av angst og depresjon

Terapeutveiledet internettbehandling av psykiske lidelser, såkalt eMeistring, har fått «godkjent-stempel» til videre utbredelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

eMeistring er terapeutveiledet internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon. Metoden er utviklet i Bergen for syv år siden, og denne uken fikk behandlingen grønt lys fra Beslutningsforum. Det betyr at den kan tas i bruk i alle norske sykehus der det er hensiktsmessig.

– Metodevurderingen fra Folkehelseinsituttet viser at internettbehandling kan være like bra som ansikt til ansikt- behandling. Det er et fantastisk verktøy, særlig der det er lange reiseavstander. Helse Vest begynte med dette og nå ønsker også Helse Nord å ta det i bruk. Det gjør at langt flere kan få hjelp fordi det er lettere å gjennomføre over internett, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum.

Behandlet 1300
eMeistring startet som et prosjekt i Helse Bergen i 2012, og ble en egen seksjon i 2017. Behandlingsplattformen gjør at pasientene kan gjennomføre behandlingen på egen datamaskin – når og hvor som helst. Selv dataplattformen er en sikker internettløsning, på linje med nettbank.

– Hittil har vi behandlet 1300 pasienter med god effekt, sier Kristin Hogstad Bruvik som er seksjonsleder for eMeistring ved Haukeland universitetssjukehus.

STÅR BAK: Psykolog Tine Nordgreen har vært med siden starten og er sentral i utviklingen av eMeistring, etter modell fra Sverige.
STÅR BAK: Psykolog Tine Nordgreen har vært med siden starten og er sentral i utviklingen av eMeistring, etter modell fra Sverige.

Før nye metoder og legemidler kan tas i bruk i helsetjenesten må de gjennom en metodevurdering som Beslutningsforum legger vekt på i sin avgjørelse. FHI fant ingen forskjell i effekt mellom ansikt til ansikt-behandling og internettbehandling av angst og depresjon. Pasienten var i hovedsak fornøyd med nettbehandlingen, og det er ikke store forskjeller i kostnader mellom de ulike behandlingsformene. Når reisekostnader inkluderes, er nettbehandling billigere.

– Stor anerkjennelse
«Pasientens egne preferanser må være sentrale ved valg av behandlingsform. Pasienter kan foretrekke å kommunisere med terapeuten over internett i stedet for å være i samme rom. Det kan være gunstig for pasienten å slippe belastningen som reiser til terapeut kan innebære», skriver Beslutningsforum i sintt vedtak. De håper tilbudet kan gjøre at flere personer som har behov for det, søker hjelp.

Bruvik er glad for anerkjennelsen fra Beslutningsforum.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss som har drevet med innovasjon i helsetjenesten i mange år at metoden blir vurdert å være av så god kvalitet at vi slipper gjennom dette nåløyet. Vi føler at vi har blitt sett av de administrerende direktørene i RHF-ene og føler oss trygge på at de vil støtte oss videre i arbeidet med at terapeutveiledet internettbehandling skal bli et tilbud som hele befolkningen kan nytte godt av, sier Bruvik.

Psykolog og prosjektleder for eMeistring, Tine Nordgreen, har høstet flere priser for arbeidet med nettbehandlingen.

– Vi var spente på om vi var litt tidlig ute. Dette er et nytt felt, men samtidig begynner vi å få en del evidens. Vi er glade for at metoden er kvalitetssikret, sier Nordgreen, som håper dette vil bidra til at metoden spres ytterligere.

Tekniske utfordringer
I dag er det Helse Bergen, Sykehuset Vestfold og Nidaros DPs som tilbyr behandlingen. En del tekniske utfordringer gjenstår for at behandlingen skal bli tilgjengelig for flere.

– Det er behov for en felles nasjonal teknisk infrastruktur for å sikre tilgang på tvers. Dette jobber vi nå med, sier hun.

eMeistringsklinikken i Bergen og Sykehuset i Vestfold ble også nevnt av helseminister Bent Høie i årets sykehustale.

– I Bergen behandler hver terapeut tre til fire ganger så mange pasienter sammenlignet med dem som tilbyr ansikt-til-ansikt-behandling. Tilbakemeldingene er at det gir like gode, om ikke bedre, resultater, uttalte Høie.

VOKSER: I 2018 feiret eMeistring-teamet at det var fem år siden første pasient fikk behandling. Nå er 1300 behandlet med metoden. Fra venstre klinikkdirektør Bjørgvin DPS Fredrik Hiis Bergh, psykolog Marthe Myklebost, psykologspesialist Tine Nordgreen, psykolog Mehri Agai, psykologspesialist Gunn Elise Sætre, seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik, spesialrådgiver Arne Eriksen,
forsker Odd Haavik, koordinator Hanne Gulbrandsen, psykologspesialist Kerstin Blom, tidl.klin.direktør Gro Oma Fanebust, psykolog Susanne Hagatun, psyk.spl Kjersti Skare. Foto: Anne Christine Olsen 

Powered by Labrador CMS