NYTT I NORGE: – Det er spennende for meg, men også for de som jobber siden her siden dette er såpass nytt, sier kreftpasient Marianne Sustad. Fysiker Kristine Fasmer, seksjonsoverlege Torjan Haslerud, avdelingsradiograf Jostien Frid og nuklærmedisiner Ankush Gulati har hver sine arbeidsoppgaver. Foto: Silje Katrine Robinson

Haukeland først ute med ny radioaktiv kreftmedisin

Marianne Sustad er blant de første pasientene som får radioaktiv behandling med Lutetium i Norge. Tidligere måtte kreftpasienter reise til utlandet for å få den målrettede strålebehandlingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

FERSKVARE: Blyboksen med det flytende, radioaktive stoffet ble fløyet inn fra Italia til Flesland kvelden før behandlingsdagen. Foto: Silje Katrine Robinson

– Jeg er glad for at jeg kan få behandlingen her og at jeg slipper å reise til Sverige. Det føles tryggere, sier Marianne Sustad.

Kreftpasienten fra Valdres er på kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus for å få en behandling som bare tre personer har fått før henne i Norge. Hittil har pasienter i samme situasjon måtte reise til Sverige eller Danmark, hvor det er minst fire måneders ventetid for å få behandlingen.

Men i fjor bestemte Beslutningsforum at den radioaktive behandlingen med Lutetium kan innføres i Norge for pasienter med nevroendokrine svulster. Kreftformen utgår fra hormonproduserende celler og kan oppstå i de fleste av kroppens organer, men oftest i fordøyelsessystemet.

Flydd inn fra Italia
Planen er at også universitetssykehusene i Oslo, Tromsø og Trondheim skal tilby behandlingen, men Bergen er altså først ut. Den aller første pasienten fikk infusjonen i august, og denne oktobermorgenen er det Sustad sin tur.

En liten grønn blyboks med det flytende, radioaktive stoffet ble fløyet inn fra Italia til Flesland kvelden før. Stoffet er ferskvare og har begrenset holdbarhet. Avdelingsradiograf Jostein Frid henter boksen ut fra «hot lab» i første etasje i kreftavdelingen, før det trilles varsomt opp i andre etasje. Overlege i nuklærmedisin, Ankush Gulati, klargjør behandlingen utenfor pasientrommet.

Seksjonsoverlege Torjan Haslerud har fløyet inn fra Stavanger universitetssjukehus for å delta. Han har tidligere jobbet i Tyskland og Sør-Afrika, hvor han har gitt denne behandlingen til flere hundre pasienter. Nå bidrar han til å implementere gode rutiner på Haukeland. Når alt er klart, går seks hvitkledde inn på pasientrommet.

Studier har vist at pasientene i gjennomsnitt vinner to til tre år i ekstra levetid Halfdan Sørbye, onkolog

Kan vinne tre år levetid
For å unngå at nyrene skades får Sustad allerede aminosyreoppløsning direkte i blodåren via et drypp. Så kobler legen også til den radioaktive kilden. Fysiker Kristine Fasmer holder et apparat over brystet til Sustad og sjekker at dosen kommer inn i blodet. Hun noterer doseraten på et ark og gjentar undersøkelsen med jevne mellomrom. Sykepleierne advarer Sustad om at hun kan bli kvalm, men forteller at selve behandlingen bare tar en halvtime.

Halfdan Sørbye, onkolog ved Haukeland universitetssjukehus, følger pasientene før og etter behandlingen. Han forteller at erfaringene med behandlingen, såkalt peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT), er gode.

Peptidreseptor-radionudklidterapi

* Siden 2002 har cirka 50 norske pasienter med nevroendokrine svulster årlig reist utenlands for å få peptidreseptor-radionudklidterapi (PRRT), en radioaktiv behandling.* I august i fjor bestemte Beslutningsforum at behandlingen kan tilbys i Norge. Haukeland universitetssjukehus er først ut, men tilbudet kommer i alle helseregionene.* Radionuklidet gis som en intravenøs infusjon rett i blodet. Medikamentet fordeles i kroppen og binder seg til kreftcellene som får en lokal stråledose.* Behandlingen gjentas i fire runder og koster i gjennomsnitt mellom 500.000 og 900.000 kroner per pasient, ifølge FHI.

– Det er flott at vi endelig har fått dette tilbudet på plass. Det er ikke en kurativ behandling, men studier har vist at pasientene i gjennomsnitt vinner to til tre år i ekstra levetid. Det er mye sammenlignet med annen behandling, sier Sørbye, som forteller at behandlingen kan gjentas etter to år dersom pasienten trenger det.

Hindrer svulstvekst
De fleste pasientene er i 60-70 års alderen, og tidligere var det noen som takket nei til behandlingen fordi de ikke orket å reise utenlands. Folkehelseinstituttet (FHI) har estimert at kostnadene ved å etablere behandlingstilbudet i Norge er noe høyere enn kostnadene med å sende pasienter til utlandet. Noe av årsaken er at man regner med at flere pasienter vil få behandlingen når den finnes i Norge.

Inntil 50 personer er aktuelle for behandlingen i Norge hvert år, ifølge FHI. Behandlingen tas først i bruk når annen behandling ikke har god effekt.

–  For å vite om pasienten er aktuell for behandlingen, tester vi i forveien med en Gallium-PET undersøkelse om kreftcellene har de aktuelle reseptorene, altså en mottaker. Det radioaktive stoffet er koblet til molekyler som etter å ha blitt injisert i blodet binder seg til kreftsvulsten og man får en lokal strålebehandling av kreftcellene. Strålingen kan redusere svulsten og hindre videre vekst. Fordi det er en målrettet behandling gir den mindre bivirkninger og mindre risiko for senskader enn annen strålebehandling, sier Sørbye.

RADIOAKTIVT: Avdelingsradiograf Jostein Frid, onkolog Halfdan Sørbye og kreftsykepleier Liv Sylvi Meyer på «hot lab», der det radioaktive stoffet oppbevares før infusjonen. Foto: Silje Katrine Robinson

Isoleres i ett døgn
– Pasientene våre rapporterer at de føler seg bedre og har færre plager etter at de har gjennomgått behandlingen, sier kreftsykepleier og koordinator, Liv Sylvi Meyer.

FØR OG ETTER: Den øverste rekken viser PET/CT bilde av pasient før behandlingen med det radioaktive legemiddelet. Den nederste rekken viser samme pasient etter behandling, med nærmest komplett remisjon av levermetastaser. Foto: Haukeland universitetssjukehus

Siden Haukeland foreløpig er det eneste sykehuset som tilbyr behandlingen tar sykehuset imot pasienter fra hele landet når det haster. Alle pasientene inngår også i en nasjonal studie, der målet er å undersøke nærmere hvorfor behandlingen virker bra på noen, mens ikke på andre. Sørbye tror at behandlingen vil være aktuell for flere kreftformer i fremtiden, blant annet prostatakreft, hvor det nå foregår studier.

På pasientrommet i enden av korridoren er Sustad snart ferdig med den første infusjonen. Samboer Johannes Lofthus må snart forlate rommet, hvor Sustad skal være isolert i minst ett døgn. Også personalet vil holde avstand for ikke å utsette seg selv for unødig stråling. Om åtte uker skal behandlingen gjentas. Blodprøver og CT-bilder vil vise om behandlingen har ønsket effekt.

Powered by Labrador CMS