Statsforvalteren i Vestland har konkludert med at den kontakten med politiet ikke skulle vært gjort. Illustrasjonsbilde: DMarkiv/Helse Bergen

Foto:

VG: Statsforvalteren konkluderte med at Helse Bergen brøt loven

Helse Bergen brøt loven da en lege ved Barne- og ungdomsklinikken meldte mor til avdødt barn til barnevernet og politiet. Legen mente hun kunne være en fare for sine to andre barn.

Det skriver VG fredag. Statsforvalteren i Vestland har konkludert med at den kontakten med politiet ikke skulle vært gjort.

Konklusjon: brøt loven

Avisen har tidligere skrevet om da en lege ved Barne- og ungdomsklinikken meldte mor til avdødt barn til barnevernet og politiet. Legen mente hun kunne være en fare for sine to andre barn.

Bakgrunnen var at legen ga mor diagnosen Münchhausen by proxy – uten å utrede henne. Legen hadde truffet henne tre ganger, var ikke legen hennes og lente seg på det legen mente var oppsiktsvekkende funn i sykejournalen til et av morens andre barn.

Nå har fylkeslege Sjur Lehmann konkludert med at Helse Bergen brøt loven da legen kontaktet politiet og sa at moren kunne være en fare for sine to andre barn.

13 familier klaget på helsehjelp

Det var i desember 2021 at VG fortalte om 13 klager på Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Avisen skriver at 13 familier har klaget på helsehjelpen ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Familiene har fortalt at de ble utsatt for maktmisbruk og truende atferd da de trengte hjelp til sine barn.

Statsforvalteren behandlet til sammen 11 saker som omhandler flere leger og en psykolog ved Barne- og ungdomsklinikken på sykehuset.

Varsling til Barnevernet var tema i åtte av de elleve sakene. En lege gikk igjen i åtte av de elleve sakene.

I tilsynsrapporten skriver fylkeslegen at rutiner og retningslinjer er ufullstendige med hensyn til hvordan familier skal ivaretas ved mistanke om omsorgssvikt og melding til politi og barnevern.

Fylkeslegen uttaler at Statsforvalteren ser forbedringspotensial.

– Men hovedinntrykket er at praksis og retningslinjer har vært forsvarlig.

Powered by Labrador CMS