FEIL: En lege ansatt i Helse Bergen skrev ut hvit resept til en pasient med cystisk fibrose, hvor pasient selv skulle betale for behandling. – Det er blitt gjort, men det er feil, sier Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen. Arkiv/illustrasjonsbilde av Haukeland universitetssjukehus: Helse Bergen

Foto:

Helse Bergen skrev ut resept på CF-legemiddel: – Beklager feilen

– Dette gjelder en pasient som har fått hvit resept av en ansatt lege hos oss, hvor pasient selv skulle betale for behandling. Det er blitt gjort, men det er feil, sier Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Sylvi Listhaug (FrP) stilte 6. januar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriftlig spørsmål om statsråden ville gripe inn og sørge for at direktører i helsesektoren ikke kan frata pasienter resept på godkjente medisiner de betaler for selv.

Bakgrunnen for spørsmålet var at Christian Lawley, som har cystisk fibrose, fikk elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) på hvit resept av en lege ansatt i Helse Bergen, og skulle betale for behandlingen av egne midler. Nylig trakk Helse Bergen resepten.

IKKE ANLEDNING: – Selv om pasienten skulle betale selv så følger finansiering behandler, og regningen kommer til helseforetaket. Det er ikke anledning til å ta behandlingsansvaret og la pasienten betale selv for behandling, sier Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen. Foto: privat

Det var TV2 som omtalte saken først.

– Kjedelig beskjed
– Jeg fikk beskjed fra lege om at han hadde fått beskjed om at han ikke kan skrive ut flere resepter. Det var selvfølgelig kjedelig å høre, sier Lawley til Dagens Medisin.

Han forteller at han deretter fikk enda en beskjed om at gjeldende resept, som skulle vare ut mai måned, ble trukket tilbake.

H-RESEPT: Christian Lawley, som har cystisk fibrose, fikk elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) på hvit resept av en lege ansatt i Helse Bergen, og skulle betale for behandlingen av egne midler. Nylig trakk Helse Bergen resepten. Foto: privat

– Når jeg spurte om grunnen så fikk jeg til beskjed om at det var policy til Helse Bergen, det blir ikke gitt ut medikamenter på H-resept så lenge det ikke er godkjent i Beslutningsforum.

– Det er dem som har gjort feil, er det etisk riktig å trekke resepten når det er de som har gjort feil? Helsevesenet og sykehusene er ikke kommersielle selskap som skal tjene penger.

Beslutningsforum har sagt nei til å ta i bruk legemiddelet til voksne pasienter med dagens pris.

Les også: CF-legemiddelfirma: – Ser frem til å fortsette den konstruktive dialogen

– Finansiering følger behandler
Fagdirektør i Helse Bergen forklarer at det ikke er anledning til å behandle og la pasient betale for behandlingen.

– Selv om pasienten skulle betale selv så følger finansiering behandler, og regningen kommer til helseforetaket. Det er ikke anledning til å ta behandlingsansvaret og la pasienten betale selv for behandling, sier Ebbing og viser til blåreseptforskriften og regelverket for helseforetaksfinansierte legemiddel, og nasjonale prinsipper for utprøvende behandling.

– Og det er nedfelt i nasjonale prinsipper for utprøvende behandling, som denne behandlingen da faller under, så skal ikke pasienter betale for den.

Ebbing sier de forklarte til pasienten at det er gjort en feil, og har trukket pasientens resept.

– Beklager
Hun forteller også at Helse Bergen har gitt innspill til svar til Sylvi Listhaugs spørsmål.

– Slik jeg forstår det skal besvares om kort tid. Vi har gitt innspill til det svaret og beklaget at det er gjort feil.

– Bakgrunnen for beslutningen kan virke byråkratisk og firkantet, men vi har ett offentlig helsevesen som skal gi alle likeverdig behandling. Å gi behandling til en som har økonomiske midler til det bryter med det grunnleggende prinsippet om lik rett til helsehjelp, hvor pasienten skal få behandling uavhengig av økonomisk evne.

– Dette prinsippet lå også til grunn i Prioriteringsmeldingen fra 2016, som også Fremskrittspartiet sluttet seg til.

– Kan ikke gjenta feil bare fordi den er gjort
– Men når det først er gjort en feil, er det etisk riktig å trekke pasientens resept?

– Dette er veldig vanskelig både for oss som ledelse og den forskrivende legen, og jeg forstår at pasienten reagerer kraftig.

– Men vi kan ikke fortsette å gjøre feil bare fordi den er gjort en gang. Det er blant annet med hensyn til andre av våre pasienter som har denne diagnosen, og pasienter med andre alvorlige diagnoser.

– Skulle vi fortsatt å gjøre feil og behandle alle med alle nye mer eller mindre fantastiske legemidler som er mulig å ta i bruk, så hadde vi vært konkurs innen måneden er omme.

Ebbing sier det handler om å bruke de økonomiske ressursene der de kan gjøre mest nytte.

– Men det er forferdelig vanskelig.

– Vil pasienten få tilbakebetalt de pengene som er brukt på behandlingen?

– Ja. Vi har bedt om faktura/regning fra pasienten.

Powered by Labrador CMS