Vil bruke ni millioner på omstridt ME-metode

FHI visste ikke at de risikerer å måtte betale royalties til grunnleggeren av metoden de vil bruke ni millioner statlige kroner til å forske på.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig søkt Forskningsrådet om ni millioner statlige kroner for å forske på et omstridt og varemerkebeskyttet treningsprogram. 

Omdiskutert
Lightning Process (LP) er et tre dagers treningsprogram som er utviklet av britiske Phil Parker. LP brukes først og fremst av pasienter med ME eller ME-lignende tilstander, men også av personer med depresjon, stress og fibromyalgi.
LP er omdiskutert, og virkningen er ikke vitenskapelig dokumentert. Skeptikerne er kritiske til blant annet manglende dokumentasjon av resultater, pris og hemmelighold av teknikker.
En dom i det engelske forbrukerrådet The Advertising Standards Authority (ASA) slo nylig fast at grunnleggeren Parker og LP- instruktørene må slette påstander om at LP virker for bestemte sykdommer, som ME.
I Norge er det flere hundre LP-instruktører, også blant leger og andre helsepersonell.
I januar i år varslet Nasjonalt Informasjonssenter om alternativ behandling (NAFKAM) at flere ME-pasienter skal ha blitt sykere etter kurs i Lightning Process.
De som vil ta et slikt kurs må betale opp til 15.000 kroner, ifølge de ulike instruktørenes nettsider.
- Ikke planlagt
FHI har søkt Forskningsrådet om ni millioner kroner til studien. Divisjonsdirektør Per Magnus sier det kun er levert en søknad, og at den ikke er planlagt i detalj:
– Hvordan skal studien gjøres?
–  Det har vi ikke planlagt ennå. Hvis vi er så heldige å få penger vil vi gå gjennom alle detaljer, i samarbeid med ME-senteret ved Oslo Universitetssykehus, sier Magnus.
– Kjenner du til at Phil Parker og LP er omstridt, og at engelske ASA nylig ga forbud om å knytte LP til noen diagnoser?
– Vi har ikke tenkt å involvere Phil Parker, sier han.
Men godkjente LP-instruktører forplikter seg til å betale årlig lisensavgift og royalty per kursdeltaker til grunnleggeren Phil Parker. Beløpene er hemmelige. 
– Dere må jo forholde dere til at metoden er varemerkebeskyttet, og alle instruktørene må betale royalties til Parker. Hvem skal holde kursene når studien kommer i gang, og hvem skal betale disse royalities?
– Vi skal ikke betale royalty til noen. 
– Men instruktørene er pålagt å betale royalty?
– Da må vi se på det juridiske og diskutere det med dem som bevilger penger. I tillegg må dette godkjennes av regionale etiske komiteer. Vi har som sagt bare skrevet en prosjektbeskrivelse. 
– Vi vil bruke forskjellige instruktører, og folk som har godkjenning som LP-instruktør. Hensikten vår er følgende: LP er noe vi i øyeblikket ikke kan anbefale at det offentlige tar i bruk. Hvis den skal tas i bruk må den være frikoblet fra andre bindinger. Vi er interessert i metoden og ikke hvem som har patenter og lignende. De som skal være med i forsøket skal få dekket utgiftene av det offentlige Norge, sier Magnus.
- Kan hende det ikke heter Lightning Process
– Kursene er kjent for ikke å være åpne om innholdet. Hvordan skal dere drive forskning med et slikt utgangspunkt?
– Vi vil være uavhengig av Phil Parker. Hvis det er slik kan vi ikke lenger gjøre en studie på Lightning Process. Poenget må være at vi tar i bruk det samme behandlingsprinsippet. Det kan godt hende det ikke heter Lightning Process når det kommer så langt, sier han til Dagens Medisin.
Magnus sier at dette er en behandlingsmetode en må tenke at eventuelt skal inn i det norske helsevesenet.
– Da kan det ikke være slike eksklusive, merkelige regler, sier han.
– Pasienter har ifølge NAFKAM meldt at de har blitt dårligere av LP?
–  Derfor vil vi få god dokumentasjon, se på effekt og bivirkninger. Vi vil ha en observatørgruppe som eventuelt kan stanse studien, sier Magnus.
– Hva pengene går til dersom studien blir en realitet?
– De vil gå til lønn og drift, og det er lagt opp til en to års observasjonsperiode. Det vil også bli gjentatte analyser av hvilken situasjon pasientene er i, for – under – og etterundersøkelser.
100 skal på kurs
Studien skal i følge FHI gjøres på 200 personer hvorav 100 skal gjennomgå LP og 100 skal få behandling gjennom sykehus.

LP-instruktør Live Landmark regnes som en pionér i det norske LP-miljøet, og var en av de de første norske som dro til England for å lære seg metoden i 2007. Hun har holdt med enn hundre kurs.
Landmark sitter i FHIs forskningsgruppe i forbindelse med studien det nå er søkt om penger til.

Landmark har, ifølge Hegnar online, tjent ti millioner kroner på LP-kursene hun holder.


– Hvordan ser du på at det må betales royalties til Phil Parker-systemet?
– Det er vanskelig å foregripe, i forhold til royalties underveis i studien, men jeg regner med at vi må betale det. Alle de forskjellige instruktørene vil betale royalities for sine egne kursdeltakere. FHI vil ikke betale penger direkte til England, sier Landmark.
– Vi har beregnet at LP-instruktørene får 750 kr timen for å gjøre denne jobben; dette inkluderer eventuell royalty. Det er variabelt hvor mange timer en bruker på hver kursdeltaker. Noen mennesker trenger for eksempel mye oppfølging litt avhengig av blant annet utfordringer og livssituasjon. Phil Parker-systemet ikke vært involvert her i Norge, og det er ikke laget en konkret avtale. Vi må først se om studien blir noe av.
– Har du vurdert din habilitet som deltaker i forskningsgruppen i forhold til at du tjener penger på LP-kurs?
– Ja. Jeg skal ikke legge føringer for studien, men kun komme med innspill. Jeg har jo en del klinisk erfaring som kan være av interesse. Forskningsgruppen er balansert, det er også folk der som er kritiske til metoden. Jeg kommenterer for øvrig ikke min egen inntekt, sier Landmark til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS