IKKE TILSTREKKELIG: Én av fem kvinner i studien hadde for høyt nivå av visceralt fett, bukfett. En tredel av disse ble ikke oppdaget med vanlig målebånd. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
IKKE TILSTREKKELIG: Én av fem kvinner i studien hadde for høyt nivå av visceralt fett, bukfett. En tredel av disse ble ikke oppdaget med vanlig målebånd. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Skjult fedme hos kvinner med bulimi og overspising

Mange kvinner med bulimi eller overspising har uheldig kroppssammensetning. Men de har ikke nødvendigvis for høy BMI.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Studien er en del av et norsk prosjekt der forskerne ønsker å finne ut om en satsning på veiledet trening og kostholdsterapi kan være til hjelp for kvinner med bulimi og overspising.

I denne studien har de også undersøkt hvilken fysisk form disse kvinnene er i.

– Det er lite kunnskap om fysisk helse hos kvinner med bulimi eller overspising, sier doktorgradsstipendiat Therese Fostervold Mathisen.

Prosjektet, som ledes av professor Jorunn Sundgot-Borgen, er gjennomført ved seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole. Stipendiatstillingen er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fanges ikke opp
Hun påpeker at kvinner med disse spiseforstyrrelsene ikke så lett oppdages i helsevesenet.

Veiledet bruk av fysisk aktivitet i kombinasjon med kostholdstiltak vil være et viktig i behandling virkemiddel for både bulimikere og overspisere. Therese Fostervold Mathisen, doktorgradsstipendiat

– En ting er at de sjeldent søker hjelp for sin spiseforstyrrelse. En annen ting er at de ofte er i kategorien normalvektig eller overvektig, og er vanskeligere å oppdage enn kvinner med anoreksi, sier hun.

156 kvinner er med i studien, som nå er publisert i International Journal of Eating Disorders. Alle har fått målt blodtrykk, maksimalt oksygenopptak, og kroppssammensetning ved hjelp av Dexa – som er et røntgenbilde av kroppen. De har også gått med en avansert form for skritteller.

– Vi fant at én av åtte av kvinnene hadde skjult fedme. Det vil si at deres BMI var normal, men de hadde mer fett på kroppen enn tilrådelig, sier Mathisen.

Dexa-scanning
Det viste seg også at én av fem av kvinnene hadde for høyt nivå av visceralt fett – bukfett. En tredel av disse ble ikke oppdaget med vanlig målebånd, det var nødvendig med en Dexa-scanning for å avdekke dette.

– Vi mener at det er viktig å bruke Dexa for å vurdere kroppssammensetningen hos disse kvinnene, det holder ikke med en BMI-måling. Økt fettmengde på kroppen, og spesielt sentral fedme, knyttes til ugunstige metabolske forhold i kroppen som bør avdekkes, sier Mathisen.

Overraskende
Noen få av kvinnene hadde også lav bentetthet.

– Dette var for oss, overraskende nok hovedsakelig blant kvinner som overspiste. Årsaken til at enkelte i denne gruppen får lav bentetthet vet vi ikke sikkert, sier Mathisen. Normalt knyttes lav bentetthet til lav vekt, lite aktivitet, samt enkelte medikamenter.

I gruppen med overspising hadde gjennomsnittet for dårlig oksygenopptak. Dette er et viktig funn, da oksygenopptaket er nært knyttet til økt morbiditet og mortalitet.

Samtidig viser studien at selv om kvinnene i gjennomsnitt var mer aktive enn gjennomsnittet i befolkningen på samme alder, var de mindre aktive enn Helsedirektoratets anbefalinger på 150 minutter i uken.

Har gitt restriksjoner
Generelt har helsevesenet ofte gitt restriksjoner på trening overfor personer med spiseforstyrrelser, siden mange bruker trening for å regulere vekta eller har en negativ tvang knyttet til trening for å regulere uro.

– Vi mener veiledet bruk av fysisk aktivitet i kombinasjon med kostholdstiltak vil være et viktig i behandling virkemiddel for både bulimikere og overspisere, sier Mathisen.

Hun er nå i gang med å se på resultatene fra prosjektet der forskerne har testet ut en slik kombinasjon på denne gruppen kvinner.

– Når resultatene er klare vil vi se om dette faktisk fungerer som behandling for primærlidelsen; spiseforstyrrelsen, sier hun.

Powered by Labrador CMS