NY STUDIE: Overlege Marianne Øksnes ved Haukeland universitetssjukehus har sammen med kolleger ledet en studie som viser at kortisonbehandling kan gis som en kontinuerlig tilførsel under huden ved hjelp av en programmerbar pumpe. Foto: Haukeland univeristetssjukehus
NY STUDIE: Overlege Marianne Øksnes ved Haukeland universitetssjukehus har sammen med kolleger ledet en studie som viser at kortisonbehandling kan gis som en kontinuerlig tilførsel under huden ved hjelp av en programmerbar pumpe. Foto: Haukeland univeristetssjukehus

Norske leger først i verden med banebrytende behandling

Overlegene Marianne Øksnes og Kristian Løvas har ledet en studie som nå er publisert i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som de første i verden kan forskere ved Universitetet i Bergen vise at kortisonbehandling kan gis som en kontinuerlig tilførsel under huden ved hjelp av en programmerbar pumpe.
Bedre livskvalitet
Pumpen gjør det mulig å gjenskape kroppens kortisoldøgnrytme, noe som er umulig med tablettbehandlingen som vanligvis gis.
Det er overlegene Marianne Øksnes og Kristian Løvås som har ledet studien, som nå er publisert i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Studiens resultater indikerer at slik pumpebehandling er trygg, mer fysiologisk og gir bedre livskvalitet.
– God effekt for Addison-pasienter
Studien er gjennomført i samarbeid med forskere ved Stavanger Universitetssykehus, Karolinska Sjukhuset i Stockholm og Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Den inngår som en del av EU-prosjektet Euradrenal, ledet av professor Eystein Husebye ved Universitetet i Bergen.
 
– Behandling med kontinuerlig tilførsel av hydrokortison gjennom døgnet, tilført i underhuden via en programmerbar pumpe viser seg å ha god effekt for Addison-pasienter; faktisk bedre enn tradisjonell behandling med tabletter, konkluderer man i denne kliniske studien, sier professor Eystein S. Husebye, professr og overlege ved Haukeland universitetssjukehus.
Han sier at den positive effekten trolig er knyttet til at pumpen gjør det mulig å øke kortisoltilførselen i løpet av siste del av natten, noe som etterligner kroppens fysiologi.
 – Selv om vi i dag er i en startfase, og behandlingen slik sett bare er aktuell for et fåtall ser vi for oss en teknologisk utvikling som gjør pumpebehandlingen mye enklere i fremtiden, og dermed til et attraktivt alternativ til tabletter, sier han.
 
Har manglet systematisk forskning
Addisons sykdom, såkalt binyrebarksvikt er en sjelden sykdom hvor det tidligere har manglet systematisk forskning på hva som er beste behandling.
Sykdommen skyldes binyrebarksvikt. Produksjonen av livsviktige hormoner reduseres - og kan medføre en rekke symptomer og tegn, i verste fall det som betegnes Addison krise.
Pasienter med Addisons sykdom trenger kontinuerlig tilførsel av kortisol.
Tradisjonelt tilføres dette gjennom munnen, via tabletter. De fleste pasientene fungerer godt, men noen plages med energiløshet, og for noen kan behandling med pumpe et godt alternativ.
Studien er finansiert av blant andre European Union Seventh Framework Programme, Stockholm County Council/Karolinska Institutet, The Swedish Society for Medical Research, og NovoNordisk Foundation.
Overfor Dagens Medisin oppgir forskene at de ikke har noen interessekonflikter knyttet til produsent/legemiddelfirma.

Powered by Labrador CMS