EKSPONERING: Eksponering for kvarts kan skje gjennom arbeid som innebærer boring, sprenging og knusing av stein. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

EKSPONERING: Eksponering for kvarts kan skje gjennom arbeid som innebærer boring, sprenging og knusing av stein. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Kvartseksponering øker risiko for sykdom

Studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at eksponering for kvarts øker risiko for flere betennelsessykdommer som sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kvarts er et mineral som består av silisiumdioksid, ifølge Store norske leksikon.

Eksponering for kvarts kan gi silikose, som også er kalt steinstøvlunge. At eksponering for kvarts også kan gi økt risiko for andre sykdommer er ikke like godt beskrevet. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skriver at forskerne som utførte studiene hadde en hypotese om at eksponering for kvarts kan påvirke kroppens regulering av immunsystemet og derfor kan føre til økt risiko for inflammatoriske sykdommer.

Studerte yrkeseksponering
− I dette prosjektet har vi ønsket å studere yrkeseksponering for kvarts og sykdommer som skyldes forandringer i den immunologisk respons i kroppen, uttaler Pål Graff, forsker på STAMI.

Eksponering for kvarts kan skje gjennom arbeid som innebærer boring, sprenging og knusing av stein.

− Fra før er det funnet indikasjoner på at eksponering for kvarts kan gi en økt risiko for visse typer leddgikt. Dette skyldes trolig at kvarts påvirker immunsystemet. Det var derfor interessant om vi kunne se en økt risiko for leddgikt også i vårt materiale, og om det også var andre betennelses- sykdommer som ble påvirket av eksponering for kvarts, uttaler Graff.

Studiene publisert i BMJ Open kan leses her og her, tredje studie er publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM).

Forskerne fant at eksponering for kvarts ser ut til å øke risiko for lidelsene sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

− Vi ser også at risikoen for disse sykdommene øker med tiden man har arbeidet i et yrke med kvartseksponeringen, uttaler Graff.

Sarkoidose er en kronisk betennelsessykdom som kan opptre i alle organer. Organer som oftest er angrepet er lymfeknuter i relasjon til lungene, lunger, hud, lever, øyne og ledd. Leddgikt er blant de vanligste kronisk revmatiske sykdommene som medfører leddbetennelser.  Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne, som fører til at overflateepitelet ødelegges, og gir blødninger og diaré. Crohns sykdom er en betennelsestilstand i tarmen som kan forekomme overalt i fordøyelseskanalen, men som hyppigst sees i tykktarmen og tynntarmen, ifølge Store medisinske leksikon.

Størst risiko ved eksponering over lang tid
Nivå på eksponering ser også ut til å ha effekt og risiko er størst for de med høy eksponering over flere år. Graff peker på at det er viktig å redusere eksponering og bruke verneutstyr når man blir eksponert for steinstøv.

− Studiene viser at det ser ut til å være en sammenheng mellom kvarteksponering og inflammatoriske sykdommer. Det er nå viktig å undersøke videre hvordan kvarts påvirker kroppen for å forstå hvorfor kvarts gir en økt risiko for alle disse sykdommene, uttaler Graff.

Powered by Labrador CMS