ULLEVÅL: Forskerne har undersøkt blodet til 996 pasienter som ble innlagt her på akuttmottaket på Ullevål sykehus. Foto: Arkivfoto, Dagens Medisin
ULLEVÅL: Forskerne har undersøkt blodet til 996 pasienter som ble innlagt her på akuttmottaket på Ullevål sykehus. Foto: Arkivfoto, Dagens Medisin

En av tre innlagt på akuttmottak var ruspåvirket

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FORSKEREN: Eirin Bakke ved Folkehelseinstituttet. 

      
        Foto: Privat
FORSKEREN: Eirin Bakke ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Forskerne har undersøkt blodet til 996 pasienter som ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehuset i løpet av ett år. Alle pasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden ble inkludert i studien, dette for å minske sjansen for at de hadde tatt rusmidler etter skaden.

Konsentrasjon i blodet
Ettersom forskerne hadde opplysninger om tiden som var gått mellom skaden og innkomst på sykehuset, var det mulig å beregne ruspåvirkningen på skadetidspunktet.

– Blodkonsentrasjonen kan si noe om ruspåvirkning til pasientene, og når vi tilbakeregner konsentrasjonen kan vi fastslå cirka hvor høy konsentrasjonen var på skadetidspunktet. Ut fra det gjorde vi en vurdering av om det var sannsynlig at vedkommende var påvirket eller ikke, sier overlege Eirin Bakke ved Folkehelseinstituttet.

For alkohol ble grensen for påvirkning satt til 0,5 promille eller høyere.

Forskerne fant at en tredjedel av pasientene var ruspåvirket da de skadet seg. Alkohol var det vanligste rusmiddelet. Blant pasienter med voldsskader var hele 75 prosent av pasientene påvirket av alkohol og/eller andre stoffer.

Økt risiko for ulykker
– Studien støtter opp om det man vet om at alkohol og rusmidler øker risiko for å bli utsatt for en ulykke og få en skade, sier Bakke.

Forskerne fant også at flere var påvirket på kveldstid og i helger, sammenlignet med dagtid og hverdager. Studien er nylig publisert i BMC Emergency Medicine.

Powered by Labrador CMS