FÅR STØTTE: For første gang får en multisenter-studie på kirurgisk behandling forskningsmidler fra RHF-ene. Foto: Colourbox/illustrasjonsfoto

Gir 149 millioner kroner til multisenter-studier

De regionale helseforetakene gir støtte til ni prosjekter gjennom forskningsprogrammet KLINBEFORSK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

MÅ BIDRA: – Det er viktig at også vi i Norge utvikler kunnskap om hvilke behandlinger som er nyttige, sier Jan Frich, leder av programstyret for KLINBEFORSK. Foto: Lasse Moe

Mandag vedtok de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) hvilke forskningsprosjekter som får årets prosjektmidler gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Forskningsprogrammet ble opprettet i 2016 og gir støtte multisenter-studier på klinisk behandling. Prosjekter kan få inntil 20 millioner kroner over fem år.

– Det er viktig at også vi i Norge utvikler kunnskap om hvilke behandlinger som er nyttige. Dette krever ofte store studier med mange pasienter, slik at resultatet kan tillegges vekt, sier Jan Frich, leder av programstyret for KLINBEFORSK.

Se listen over prosjekter som har fått støtte nederst i saken.

Første kirurgi-prosjekt

For å få støtte må prosjektet ha samarbeidspartnere fra alle de fire helseregionene. Den største tildelingen går til forskning på ny behandling for demens med Lewy-legemer. Prosjektet skal ledes av Arvid Rongve ved Helse Fonna HF.

Tildelingslisten viser også at det for første gang er gitt støtte til en studie på kirurgisk behandling. Prosjektet skal undersøke behandlig av skader i fremre korsbånd og ledes av Rune Bruhn Jacobsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Det gjøres mye forskning på legemidler på grunn av de strenge kravene til dokumentasjon for å få innført nye legemidler, men vi trenger også kunnskap om nytten ved kirurgisk behandling, sier Frich, som også er viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Støtter forskning etter innspill

Ett av prosjektene får støtte som følge av innspill fra fagdirektørene i RHF-ene.

– De regionale helseforetakene har blitt bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere hvordan kunnskapsbehov som er identifisert i systemet Nye metoder kan knyttes opp mot KLINBEFORSK. Det ene prosjektet som gis støtte, får støtte på bakgrunn av et kunnskapsbehov som er spilt inn fra fagdirektørene, sier Frich.

Det handler om en klinisk studie av behandling av multippel sklerose (MS) som skal sammenligne legemidlene rituximab og ocrelizumab. Studien ledes av overlege og professor Kjell-Morten Myhr, som er leder for det nyåpnede hjernehelse-senteret Neuro-SysMed i Bergen.

KLINBEFORSK

Støtter kliniske studier med inntil 20 millioner kroner over en femårsperiode.Søknadene vurderes av en internasjonal fagkomité.Det er et krav av prosjektene som får støtte har deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

– Når det gjelder bruk av rituximab ved MS foreligger det store observasjonsstudier, men det har vært et ønske om å gjennomføre en fase 3-studie.

Fikk 39 søknader

Helse Vest og Helse Sør-Øst skal koordinere fire prosjekter hver, og ett prosjekt koordineres fra Helse Nord. Av helseforetakene er det kun Helse Bergen som har fått inn to prosjekter på listen, begge til forskning på MS.

– Alle studiene som mottar støtte er rangert av et internasjonalt panel ut ifra strenge kriterier for kvalitet og nytte. Fordelingen kan være litt ulik fra år til år avhengig av hvem som når opp i konkurransen.

Det kom inn 39 søknader til programmet i år.

– Søknadene vitner om at vi har mange gode forskningsgrupper som holder svært høyt nivå og som kan hevde seg i en åpen nasjonal konkurranse om forskningsmidler til store prosjekter, sier Frich.

Disse prosjektene har fått støtte:

Lars Bø/Helse Bergen HF      

Study of Mesenchymal Autologous stem cells as Regenerative Treatment for Multiple Sclerosis (SMART-MS) (12,3 mill.)

Rasmus Goll/UNN HF

Faecal Transplantation for Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial (19,4)

Åslaug Helland/OUS HF       

Durvalumab After RadioTherapy - the DART-study  (14,2)

Susanne M. Sørensen Hernes/Sørlandet sykehus HF        

Repeated advanced cognitive training in MCI (the REACT-MCI Study) (19,8)

Rune Bruhn Jacobsen/Ahus HF       

Improving the Treatment of Anterior Cruciate Ligament Tears in Norway with register-RCTs – who should have surgery and how should we do it? (17,8)

Kjell-Morten Myhr/Helse Bergen HF          

Ocrelizumab versus Rituximab off-Label at the Onset of Relapsing MS Disease: The OVERLORD-MS-Study (19,2)

Hilde Nilsen/Ahus HF

Dietary intervention to delay deterioration of neuronal function in Ataxia Telangiectasia (6,4)

Halvor Næss/Helse Bergen HF         

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial 2   (NOR-TEST 2) (19,9)

Arvid Rongve /Helse Fonna HF        

Ambroxol and Nilvadipine in early and prodromal Dementia with Lewybodies     (20,0)

Powered by Labrador CMS